Köpenhamns Flygplats väljer Cybercom


2013-12-10, 10:00
Köpenhamns Flygplats har tecknat ramavtal med Cybercom gällande konsulttjänster inom projektledning, IT-verksamhetsanalys och IT-arkitektur. Cybercom är en av tre valda leverantörer. Avtalet löper över fyra år och uppskattas vara värt totalt 75 MDKK.

Flygplatsen är Nordeuropas viktigaste trafikknutpunkt för flygtrafiken mellan andra delar av världen och de många nationella och regionala flygplatserna i Skandinavien och området söder om Östersjön. Fler än 23 miljoner resenärer passerar här årligen. 2 100 personer arbetar i företaget Copenhagen Airports A/S. På flygplatsområdet sysselsätter cirka 700 företag ytterligare 21000 personer.

‒ Det här är en fantastisk möjlighet för oss. Köpenhamns Flygplats har varit en viktig kund till oss under ett antal år. Det förtroende vi nu får, ser vi som ett kvitto på att kunden värdesätter vår insats och att vårt samarbete kommer att utökas, säger Ebbe Bo Hansen, VD Cybercom A/S.

‒ Vår ambition är att växa vår verksamhet i Danmark, där vi ser en god potential i marknaden. Vår stärkta relation med Köpenhamns Flygplats är ett steg i den riktningen. Idag har vi cirka 250 medarbetare i regionen fördelat på Köpenhamn och Malmö. Vi arbetar även genom ett nätverk av partners, vilket vi vill utöka ytterligare, säger Niklas Flyborg, VD och koncernchef, Cybercom.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Flyborg, VD och koncernchef, Cybercom Group +46 705 949 678 
Ebbe Bo Hansen, VD Cybercom A/S +45 2948 3822 
Kristina Cato, Kommunikationschef och ansvarig för IR, Cybercom Group +46 708 644 702 

Om Cybercom
Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Pressmeddelande i pdf