Kommuniké från extra stämma i Cybercom


2007-04-18, 12:50
Vid extra stämma i Cybercom Group Europe AB (publ) den 18 april godkändes förvärvet av auSystems verksamheter i Sverige, Polen och Danmark.

I början av april ingick Cybercom avtal med auSystems AB angående förvärv av auSystems Sweden East AB, auSystems Sweden West AB, auSystems Sweden South AB, auSystems Sweden North AB, auSystems Danmark A/S och auSystems Sp. Z.o.o. i Polen. Köpeskillingen enligt avtalet är 730 miljoner kronor, med eventuell justering för om kassan i de förvärvade bolagen avviker från en mellan parterna överenskommen nivå. Köpeskillingen ska betalas kontant vid tillträdet. De förvärvade bolagen beräknas konsolideras från och med 1 maj under Cybercoms helägda dotterbolag Cybercom Stockholm IT.

Genom förvärvet utökar Cybercom sin verksamhet till att ha drygt 1200 medarbetare i Sverige, Polen, Danmark, England, Indien och Singapore. Den nya koncernens omsättning förväntas på helårsbasis uppgå till ca 1,3 miljarder kronor.

Cybercoms stämma, där aktieägare representerande över 5,6 miljoner aktier var närvarande, beslutade att godkänna förvärvet på de villkor som förhandlats fram mellan parterna.

Förvärvet är även villkorat av att överlåtelsen godkänns av en extra bolagsstämma i säljarens moderbolag Teleca AB (publ). Teleca håller sin extra stämma i dag klockan 15.00.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Keller-Andreasen tf VD och koncernchef Cybercom +45 294 83 800
Per Jonsson, CFO Cybercom +46 (0)70 770 46 22
Kristina Svensson, Informationsdirektör Cybercom +46 (0)708 644 702

Cybercom Group är ett konsultföretag som erbjuder affärskritiska IT-lösningar och rådgivning inom telekom och utvalda teknologier. Med lång branscherfarenhet och verksamhetskunnande erbjuder bolaget teknikexpertis inom framförallt telekom för utveckling av nätverk och terminaler. Cybercom är specialiserat på portaler och mobila lösningar, e-commerce och billing, inbyggda system samt telekom management och nätverk. Cybercom grundades i Sverige 1995 och är sedan 1999 noterat på Nordiska börsen. Koncernen har uppdrag världen över och idag egna kontor i Danmark, Indien, Singapore, Storbritannien och Sverige. Läs mer på www.cybercomgroup.se.

Pressmeddelande i pdf