Kommuniké från extra stämma i Cybercom


2008-01-23, 16:30
Vid extra stämma i Cybercom Group Europe AB (publ) den 23 januari 2008 godkändes förvärvet av Plenware Oy.

I mitten av december 2007 ingick Cybercom avtal om att förvärva det finska IT-konsultföretaget Plenware Oy. Köpeskillingen enligt avtalet är € 32,7 miljoner samt därtill € 14,2 miljoner i skulder och förpliktelser i Plenware. Av köpeskillingen ska € 10,9 miljoner erläggas i form av aktier i Cybercom som skall kvittas mot säljarnas fordran för denna del av köpeskillingen. En tilläggsköpeskilling baserad på resultatutfallet 2007 och 2008 förväntas tillkomma, uppgående maximalt till € 2,5 miljoner respektive € 5,5 miljoner. De förvärvade bolagen kommer att konsolideras från och med 1 januari 2008.

Genom förvärvet utökar Cybercom sin verksamhet till att ha drygt 1 850 medarbetare i Danmark, Dubai, Estland, Finland, Kina, Polen, Rumänien, Indien, Singapore, Storbritannien och Sverige. Den nya koncernens omsättning förväntas på helårsbasis uppgå till ca 1,8 miljarder kronor.

Cybercoms stämma, där aktieägare representerande över 13,5 miljoner aktier var närvarande, beslutade att godkänna förvärvet på de villkor som förhandlats fram mellan parterna.

För ytterligare information, kontakta:
Patrik Boman, VD och koncernchef, Cybercom Group, tel 073 983 89 79
Per Jonsson, CFO, Cybercom Group, tel 070 770 46 22
Patrik Anshelm, tf. Informationsdirektör, Cybercom Group, tel 070 971 12 84

Om Cybercom
Cybercom Group är ett högteknologiskt konsultföretag som erbjuder global sourcing för end-to-end-lösningar. Koncernen har etablerat sig som en leverantör i världsklass inom portaler, mobila lösningar, inbyggda system samt e-commerce och business support systems (BSS). Tack vare omfattande verksamhetskunnande och bred branscherfarenhet kan Cybercom erbjuda strategi- och teknikexpertis inom telekom, Internet och media (TIM), bank och finans, fordonsindustrin, försvarsindustrin och offentlig sektor. Koncernen har cirka 1 850 anställda med uppdrag världen över och egna kontor på 27 orter i 11 länder. Cybercom är sedan 1999 noterat på OMX Nordiska börsen. Läs mer på www.cybercomgroup.se

Pressmeddelande i pdf