Klargörande kring budet från JCE Group


2006-11-24, 11:17
4,1% av Cybercoms aktieägare, utanför JCE Group (JCE) och bolag ägda av familjemedlemmar till J Christer Ericson, denne själv och Per Edlund, accepterar budet från JCE.

JCE Group har nu redovisat hur stor accepten blivit på JCE:s erbjudande till Cybercoms aktieägare. JCE meddelar att de genom accepten och tillsammans med eget förvärv av aktier (0,1%) utanför erbjudandet, nu totalt äger 41,4% av kapital och röster i Cybercom. I prospektet från JCE den 26 oktober redovisades att J Christer Ericsson, Henrikbergs Fastighets AB och Per Edlund, representerade 22,7% av utestående aktier och att de redan då åtagit sig att acceptera budet. Henriksbergs Fastighets AB ägs enligt prospektet av familjemedlemmar till J Christer Ericsson, vilket betyder att JCE tillsammans med ovan angivna personer redan innan budet lagts, ägde och kontrollerade 37,2%.

Det bör tydliggöras att det är resterande procent upp till 41,4%, och minus de 0,1% förvärvade utanför erbjudandet, som accepterat. Det betyder att endast 4,1% av Cybercoms aktieägare utanför JCE:s sfär accepterat budet.

Styrelsen står fast vid sin rekommendation till aktieägare i Cybercom att inte acceptera JCE:s erbjudande om 38 kronor per aktie. Det kan konstateras att merparten av aktieägarna i Cybercom utanför JCE:s sfär delar styrelsens uppfattning.
Per-Eric Fylking, Styrelseordförande i Cybercom, tel: 0703 20 60 70

Cybercom Group är ett högteknologiskt konsultföretag som erbjuder affärskritiska IT-lösningar och rådgivning inom telekom och utvalda teknologier. Med lång branscherfarenhet och verksamhetskunnande erbjuder bolaget teknikexpertis inom telekom för utveckling av nätverk och terminaler. Cybercom är specialiserat på portaler och mobila lösningar, e-commerce och billing, inbyggda system samt telekom-rådgivning och nätverk. Cybercom grundades i Sverige 1995 och är sedan 1999 noterat på Stockholmsbörsen. Koncernen har uppdrag världen över och egna kontor i Danmark, Norge, Indien, Singapore, Storbritannien och Sverige. Antalet anställda uppgår till cirka 450 personer. Läs mer på www.cybercomgroup.se.

Pressmeddelande i pdf