Jon Risfelt föreslås till ny styrelseordförande i Cybercom


2011-03-03, 08:30
Valberedningen i Cybercom, som är enig i sitt förslag, föreslår Jon Risfelt till ny styrelseordförande i bolaget. Jon Risfelt är aktiv i flera styrelser i nordiska och börsnoterade bolag. Han har ett stort kontaktnät i näringslivet och en lång meritlista med bred erfarenhet genom ledande roller i stora internationella organisationer.

Jon Risfelt är 49 år och civilingenjör i kemiteknologi från KTH. Han är idag styrelseordförande i Ortivus AB, C3 Technologies AB och Mawell OY, samt ledamot i BILIA AB, Braganza AS, Karo Bio AB, TeliaSonera AB, Ticket Travel Group AB och ÅF AB. Jon Risfelts tidigare operativa chefsbefattningar har bland annat varit i Europolitan, Ericsson, SAS, American Express kort- och resedivisioner samt Nyman & Schultz (VD), Vodafone Sverige (VD) och Gambro Renal Products (VD).

”Jag är glad över Valberedningens förfrågan och förtroende. Jag ser fram mot att lära känna Cybercom, dess medarbetare och kunder närmare och hoppas att min erfarenhet från mina tidigare roller ska kunna bidra till styrelsens arbete och bolagets utveckling”, säger Jon Risfelt.

Wigon Thuresson, Cybercoms styrelseordförande sedan 2007, har meddelat Valberedningen att han inte står till förfogande för omval och lämnar därmed sitt professionella åtagande i bolaget i samband med Årsstämman den 28 april.

Aktieägare representerande 50,6 procent av bolagets aktier och röster står bakom Valberedningens beslut att till stämman den 28 april föreslå att Jon Risfelt väljs till ny styrelseordförande i Cybercom. Kallelsen i sin helhet med Valberedningens och Styrelsens övriga förslag kommer att publiceras senast fyra veckor innan den 28 april på bolagets hemsida och genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Industri.

Jon Risfelt är oberoende i förhållande till Cybercoms större ägare.

Stockholm den 3 mars 2011

Valberedningen

Hampus Ericsson JCE Group   Erik Sjöström  Skandia Liv John Örtengren
Sveriges Aktiesparares Riksförbund

För ytterligare information, kontakta:

Hampus Ericsson, Valberedningens ordförande tel +46 31 759 55 00
Jon Risfelt tel +46 734 34 33 32
Kristina Cato, Kommunikationsdirektör tel +46 708 644 702

Om Cybercom. Cybercom Group är ett konsultföretag som erbjuder global sourcing för helhetslösningar. Koncernen har etablerat sig som en leverantör i världsklass inom säkerhet, internet- och mobila tjänster, telekom management samt inbyggda system. Tack vare omfattande verksamhetskunnande och bred branscherfarenhet kan Cybercom erbjuda strategi- och teknikexpertis inom telekom, industri, media, offentlig sektor, handel samt bank och finans. Koncernen har cirka 1 800 anställda med uppdrag världen över och 25 egna kontor i 10 länder. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Nordiska börsen. Läs mer på www.cybercom.se (http://www.cybercom.se/)

Pressmeddelande i pdf