Information från Valberedningen i Cybercom


2012-09-18, 16:00
Valberedningen har beslutat att inte föreslå någon ny styrelseledamot till den extra bolagsstämman.

Den 1 oktober 2012 behandlar en extra bolagsstämma i Cybercom Group frågan om godkännande av styrelsens beslut om en nyemission om högst 127 miljoner kronor.
På dagordningen i kallelsen till den extra bolagsstämman upptogs, förutom frågor relaterade till nyemissionen, punkten val av styrelseledamot.
Valberedningen har meddelat bolaget att den inte kommer att föreslå någon ny styrelseledamot.

Cybercoms valberedning består av:

Ulf Gillberg, JCE Group AB, (ordförande)
Mark Shay, Accendo Capital
John Örtengren, representant för de mindre aktieägarna
Evert Carlsson, Swedbank Robur fonder

Styrelsens ordförande, Hampus Ericsson, är sammankallande i Valberedningen men deltar utan rösträtt.

För ytterligare information, kontakta:

Kristina Cato, Kommunikationschef och ansvarig för IR, Cybercom tel +46 708 644 702

Om Cybercom
Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Pressmeddelande i pdf