Helsingfors Energi väljer Cybercom för  applikationsutveckling


2013-04-22, 10:00
Helsingfors Energi och Cybercom har tecknat avtal gällande applikationsutveckling. Kontraktet är värt omkring 1,2 miljoner euro under två år.

- Cybercom är vår betrodda och innovativa utvecklingspartner. De levererar de tekniska lösningar vi behöver. Vi är nöjda med Cybercoms leverans i tidigare projekt, och vill fortsätta detta goda samarbete, säger Matti Lampo, chef för ICT-applikationer på Helsingfors Energi.

Avtalet är värt omkring 1,2 miljoner euro och löper under 2013 och 2014. Det innehåller även en option för åren 2015-2017. Det totala värdet av kontraktet är 3 miljoner euro förutsatt att optionen utnyttjas.

- Jag är väldigt glad för detta viktiga och intressanta uppdrag. Det är ett långsiktigt åtagande som jag ser som ett bevis för Helsingfors Energis förtroende för våra konsulter och vår breda kompetens i att erbjuda högkvalitativa IT-lösningar, säger Risto Maunula, säljchef, Cybercom Finland.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Risto Maunula, Säljchef, Cybercom Finland Oy +358 44 546 0199
Matti Lampo, Chef för ICT-applikationer, Helsingin Energia ICT Services +358 9 617 2950
Kristina Cato, Kommunikationschef och ansvarig för IR, Cybercom Group +46 708 644 702

Om Helsingfors Energi

Som ett av de största energibolagen i Finland, levererar Helsingfors Energi elenergi till omkring 400.000 kunder i Finland och täcker mer än 90 procent av värmebehovet i huvudstaden med fjärrvärme. www.helen.fi/index_eng.html

Om Cybercom
Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Pressmeddelande i pdf