Hampus Ericsson ny ordförande i Cybercom


2012-08-31, 08:30
Styrelsen i Cybercom har utsett Hampus Ericsson till ny styrelseordförande. Hampus ersätter Jon Risfelt som begärt utträde ur styrelsen.

-       Jag vill tacka Jon Risfelt för hans värdefulla bidrag i Cybercoms styrelse. Jon har med starkt engagemang drivit styrelsearbetet framåt och initierat den viktiga strategiförändring bolaget nu genomför och som jag kommer att driva vidare, säger Hampus Ericsson, ny styrelseordförande.

Hampus Ericsson är VD i JCE Group AB, som är Cybercoms huvudägare, och har varit ledamot i Cybercoms styrelse sedan 2009. Hampus är 40 år och utbildad i USA och på Handelshögskolan i Göteborg. Han är även styrelseordförande i Consafe Logistics AB, styrelseledamot i BRUKS Holding AB, Burntisland Fabrications Ltd, Consafe Invest AB,
JCE Group AB och Green Circle Bioenergy Inc.

För ytterligare information, kontakta:

Hampus Ericsson, styrelseordförande, 0708 555 992
Kristina Cato, kommunikationsdirektör och ansvarig för IR, 070 864 47 02

Informationen är sådan som Cybercom Group AB (publ) kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 augusti 2012 klockan 08.30.

Om Cybercom. Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Pressmeddelande i pdf