Försvarshögskolan tecknar avtal med Cybercom


2007-12-19, 17:02
[Korrigerad version av pressmeddelande 2007-12-18] Försvarshögskolan har tecknat avtal med Cybercom för implementering av elektronisk dokument- och ärendehantering.

– Vi är mycket glada för förtroendet vi fått från Försvarshögskolan. Vi ser också många möjligheter att inom de närmaste åren kunna hjälpa flera andra verksamheter runt om i landet att effektivisera administrationen, säger Anders Franzén, vd på Cybercom Sweden East.

Försvarshögskolan har fattat beslut om att investera i ett nytt informationssystem för dokument- och ärendehantering. Idag hanterar Försvarshögskolan drygt 1 600 diarieförda ärenden årligen. Utifrån en tidigare utförd förstudie har Försvarshögskolan beslutat att införa ett elektroniskt dokument- och ärendehanteringssystem. Totalt kommer fler än 300 medarbetare på Försvarshögskolan att arbeta med den nya lösningen.

Efter en urvalsprocess baserad på förstudien och Vervas ramavtal (tidigare del av Statskontoret) fann Försvarshögskolan att plattformen W3D3 och Cybercom som tjänsteleverantör passar deras behov och krav bäst.

– Cybercom och W3D3 uppfyllde de krav vi satt upp för att välja en på marknaden befintlig standard produkt för dokument- och ärendehantering. Implementeringen av informationssystem för dokument- och ärendehantering ger bättre möjlighet att hantera, distribuera, publicera och arkivera våra dokument, ärenden samt publikationer. Uppsättningen av systemet sker bland annat utifrån den nya arkivlag som träder i kraft sommaren 2008. Försvarshögskolan är tidigt ute för att kunna möta ökade krav och internationella standards, säger Christer Danielsson, CIO för Försvarshögskolan.

– Vi har i många tidigare projekt infört dokument- och ärendehanteringsprodukten W3D3 som rankats högst i de flesta kategorier hos Vervas (tidigare del av Statskontoret) upphandling/IF 2005. Cybercom samarbetar med FormPipe Software som äger produkten och vi märker en ökad efterfrågan från organisationer som vill införa e-förvaltning, säger Andreas Lalangas, säljansvarig, Cybercom Sweden East.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Anders Franzén, VD, Cybercom Sweden East, 0705-26 75 15
Andreas Lalangas, Key Account Manager, Cybercom Sweden East, 08-726 76 04
Christer Danielsson, CIO Försvarshögskolan, 0709-14 70 58
Patrik Anshelm, tf. Informationschef, Cybercom Group 070-97112 84

Om Cybercom
Cybercom Group är ett högteknologiskt konsultföretag som erbjuder global sourcing för end-to-end-lösningar. Koncernen har etablerat sig
som en leverantör i världsklass inom portaler, mobila lösningar, inbyggda system samt e-commerce och business support systems (BSS).
Tack vare omfattande verksamhetskunnande och bred branscherfarenhet kan Cybercom erbjuda strategi- och teknikexpertis inom telekom,
Internet och media (TIM), bank och finans, fordonsindustrin, försvarsindustrin och offentlig sektor. Koncernen har cirka 1 300 anställda med
uppdrag världen över och egna kontor i Danmark, Indien, Polen, Singapore, Storbritannien och Sverige. Cybercom är sedan 1999 noterat på OMX Nordiska börsen. Läs mer på www.cybercomgroup.se

Om Försvarshögskolan
Försvarshögskolans uppgift är att bidra till nationell och internationell säkerhet genom forskning och utbildning. Forskningen bedrivs inom delvis unika kunskapsområden och sprids därefter vidare till övriga samhället och även utanför Sveriges gränser. Försvarshögskolan utbildar militära och civila ledare, nationellt och internationellt, vilket bidrar till att hantera dagens och morgondagens krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan har drygt 2 500 studenter och cirka 300 anställda. Läs mer på www.fhs.se

Pressmeddelande i pdf