Förändrad valberedning i Cybercom


2011-12-06, 09:00
I enlighet med det förfarande som beslutades av årsstämman 2011 har Henri Österlund, Accendo Capital, utsetts till ny ledamot i Cybercoms valberedning såsom representant för en av de två till röstetalet största ägarna.

Med anledning av att Accendo Capital har ökat sitt ägande till att vara den näst största ägaren i Cybercom har Henri Österlund, såsom representant för Accendo Capital, utsetts till ny ledamot i Cybercoms valberedning. Henri Österlund ersätter Erik Sjöström, Skandia Liv, som fortsatt står till Valberedningens förfogande.

Cybercoms valberedning består av följande:

· Hampus Ericsson, JCE Group AB
· Henri Österlund, Accendo Capital
· John Örtengren, representant för de mindre aktieägarna
· Jon Risfelt är styrelseordförande i Cybercom och sammankallande i valberedningen, dock utan rösträtt.

Aktieägare som önskar lämna förslag inför årsstämman 2012 kan göra det via

http://www.cybercom.com/sv/valberedning/. Förslag ska vara valberedningen tillhanda senast
den 26 mars 2012. Årsstämman 2012 kommer att hållas den 2 maj.

För ytterligare information, kontakta:

Hampus Ericsson, Valberedningens ordförande +46 31 759 55 00

Kristina Cato, Kommunikationschef och ansvarig för IR, Cybercom +46 708 644 702

Om Cybercom. Cybercom är ett IT-konsultbolag som erbjuder global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Koncernen har etablerat sig som en erkänd leverantör av helhetslösningar inom telekom management, connected devices, Internettjänster och säkerhet. Cybercoms konsulter har uppdrag världen över och bolaget har egna kontor i 10 länder. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Läs mer på www.cybercom.se

Pressmeddelande i pdf