Förändrad valberedning i Cybercom


2012-02-21, 10:00
Cybercoms till röstetalet näst största ägare Accendo Capital har ändrat sin representation i Cybercoms valberedning.

Cybercoms valberedning består därmed av:

· Hampus Ericsson, JCE Group
· Mark Shay, Accendo Capital
· John Örtengren, representant för de mindre aktieägarna
· Jon Risfelt, styrelseordförande i Cybercom och deltagare utan rösträtt.

Mark Shay ersätter Henri Österlund, Accendo Capital.

Aktieägare som önskar lämna förslag inför årsstämman 2012 kan göra det via

http://www.cybercom.com/sv/valberedning/. Förslag ska vara valberedningen tillhanda senast
den 26 mars 2012. Årsstämman 2012 kommer att hållas den 2 maj.

För ytterligare information, kontakta:

Hampus Ericsson, Valberedningens ordförande +46 31 759 55 00

Kristina Cato, Kommunikationschef och ansvarig för IR, Cybercom +46 708 644 702

Om Cybercom
Cybercom är ett IT-konsultbolag som erbjuder global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Koncernen har etablerat sig som en erkänd leverantör inom telekom management, connected devices, Internettjänster och säkerhet. Cybercoms konsulter har uppdrag världen över och bolaget har egna kontor i nio länder. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Pressmeddelande i pdf