Förändrad valberedning i Cybercom


2012-10-17, 17:15
Cybercoms näst största ägare, Accendo Capital, har meddelat bolaget att de minskat sitt aktieinnehav i Cybercom. Då Accendo Capital inte längre tillhör de tre största ägarna i Cybercom, lämnar Accendo Capitals representant Cybercoms valberedning.

Ny ledamot att ersätta Accendo Capitals representant kommer att tillsättas snarast möjligt efter avslutad nyemission och då meddelas genom ett pressmeddelande.

Cybercoms valberedning består därmed av:

Ulf Gillberg, JCE Group AB (ordförande).

John Örtengren, representant för de mindre aktieägarna.

Evert Carlsson, Swedbank Robur fonder.

Hampus Ericsson, JCE Group AB, är styrelseordförande i Cybercom och deltar i valberedningen utan rösträtt.

För ytterligare information, kontakta:
Ulf Gillberg, Valberedningens ordförande +46 31 759 55 07
Kristina Cato, Informationschef och ansvarig för IR +46 708 644 702

Om Cybercom
Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Pressmeddelande i pdf