Förändrad Valberedning i Cybercom


2012-12-07, 14:30
I enlighet med det förfarande som beslutades av årsstämman 2012 har Henrik Didner, Didner & Gerge Fonder AB, utsetts till ny ledamot i valberedning för Cybercom Group AB (publ), såsom representant för en av de tre till röstetalet största ägarna.

Cybercoms valberedning består därmed av:

Ulf Gillberg, JCE Group AB (ordförande)

Evert Carlsson, Swedbank Robur Fonder

Henrik Didner, Didner & Gerge Fonder

John Örtengren, representant för de mindre aktieägarna

Hampus Ericsson, JCE Group AB, är styrelseordförande i Cybercom och deltar i valberedningen utan rösträtt.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Cybercoms valberedning kan kontakta valberedningens ordförande Ulf Gillberg via e-post: ulf.gillberg@jcegroup.se

Förslag ska ha inkommit till valberedningen senast den 19 april, 2013.

För ytterligare information, kontakta:
Ulf Gillberg, Valberedningens ordförande +46 31 759 55 07
Kristina Cato, Informationschef och ansvarig för IR +46 708 644 702

Om Cybercom
Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Pressmeddelande i pdf