FMV väljer Cybercom


2014-07-04, 10:00
Försvarets materielverk, FMV har tecknat avtal med Cybercom gällande utveckling och implementering av ett logistiksystem. Avtalet gäller i fyra år och affärens värde beräknas till cirka 10-15 MSEK per år.  

Orderns totala värde kan uppgå till närmare 60 MSEK totalt för de fyra åren och omfattar systemutveckling, test, ledning av arbetet i projektet samt viss drift.

- Vi har haft ett team i våra egna lokaler i Östersund som arbetat i projektet för FMVs resursledningsstöd under cirka tre år. Vi har rätt kompetens för utveckling av systemet och vi är mycket glada över att FMV nu ger oss ett större förtroende för de kommande fyra åren. Vi ser god potential i att växa vårt åtagande hos FMV, säger Niklas Flyborg, vd och koncernchef, Cybercom.

Resursstöd för främre insatsledning, RSF, är ett IT-system för att stödja förband inom logistikområdet och logistikledning. Projektet är i ett kritiskt införandeskede med pågående driftsättning och integrationer mot ERP-systemet SAP.

- Detta åtagandes storlek är viktigt för Cybercom i Östersund och mycket intressant för våra konsulter som jobbar agilt i projektet innehållande olika avancerade tekniker inom utveckling och test. Vi är stolta över våra leveranser och goda samarbete med FMV. Vi ser det nya avtalet som ett kvitto på att FMV delar vår uppfattning, säger Eva Aronsson, affärsansvarig Cybercom i Östersund. 

För ytterligare information, kontakta: 
Niklas Flyborg, VD och koncernchef Cybercom Group +46 70 594 96 78 
Eva Aronsson, Account Manager, Cybercom Sweden Northeast +46 70 698 09 53 
Kristina Cato, Kommunikationschef och IR-ansvarig +46 708 64 47 02 

Om Cybercom
Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Läs mer på www.cybercom.se 

Pressmeddelande i pdf