Delårsrapport juli – september 2013


2013-10-25, 07:30

Juli – september 2013

· Omsättningen uppgick till 249,3 MSEK (273,9)
· Rörelseresultat EBIT var 8,6 MSEK (-2,9)
· Rörelsemarginal EBIT var 3,4 % (-1,1)
· Periodens resultat efter skatt var 4,8 MSEK (-4,3)
· Resultat per aktie uppgick till 0,03 SEK (-0,08)

Januari – september 2013

· Omsättningen uppgick till 881,8 MSEK (985,5)
· Rörelseresultat EBIT var 38,1 MSEK (-1,0)
· Rörelsemarginal EBIT var 4,3 % (-0,1)
· Periodens resultat efter skatt var 25,2 MSEK (-16,4)
· Resultat per aktie uppgick till 0,14 SEK (-0,29)

Viktiga händelser

· Cybercom vann en affär med Wireless Maingate gällande M2M 
· Cybercom öppnade ett projektkontor i Kista för agil utveckling nära kund
· Cybercom fick uppdrag från E-delegationen för IT-standardiseringen inom socialtjänsten
· Ett nytt ramavtal tecknades med Skatteverket
· Saab utsåg Cybercom till preferred supplier
· Cybercom fick utmärkelsen bästa IT-arbetsplatsen 2013 i Polen

VD-ord

Årets tredje kvartal har varit en relativt lugn men stabil affärsperiod. Vi har under kvartalet bland annat utökat vår affär med Ericsson, vunnit nya viktiga affärer med MTV Oy, Helsingin Energia och Wireless Maingate. Vi har därtill förlängt många av våra pågående uppdrag och säkrat en stor del av vår omsättningsbas. Jag är även glad över att vi vunnit förtroendet från nya intressanta kunder såsom E-delegationsnämnden och Celcom Malaysia.

Cybercoms omsättning under tredje kvartalet uppgick till 249,3 MSEK (273,9). Det är en minskning med 9% som dels beror på en något svagare marknad och dels på den omstrukturering som genomfördes i slutet av förra året. Vi har väsentligt stärkt vårt rörelseresultat EBIT jämfört med samma period förra året till 8,6 MSEK (-2,9), vilket gav en rörelsemarginal om 3,4% (-1,1). Periodens resultat efter skatt ökade till 4,8 MSEK (-4,3).

Marknaden i Norden präglades av en ovanligt lång sommarperiod, vilket gav en långsam start efter semestrarna. Detta påverkade framförallt våra verksamheter i Sverige. I september har dock affärsaktiviteterna ökat och vi ser nu ett gott inflöde av förfrågningar, även när det gäller stora åtaganden. Samtidigt upplever vi långa beslutstider och hos vissa av våra större kunder inom industrisegmentet finns det en tveksamhet inför beslut om investeringar. Det är en svårtolkad marknadsutveckling för återstoden av året.

Cybercom fortsätter att utvecklas enligt lagd strategi, där vi växer med utvalda kundkonton och balanserar vår kundportfölj genom större andel affärer inom offentlig sektor och industri. Vi är rätt positionerade inom Connectivity och det är ett område där efterfrågan bedöms växa.

Vårt huvudsakliga fokus är att säkerställa att vår strategiska förflyttning sker enligt vår plan med långsiktigt hållbara förändringar så att vi når våra finansiella mål.

Till sist vill jag lyfta fram den fina utmärkelsen som Cybercom fick i Polen under september, då vi i AudIT Survey 2013 som genomförs av Computer World, valdes till bästa IT-arbetsplatsen 2013. Det är vi stolta över.

Stockholm den 25 oktober 2013

Niklas Flyborg
VD och koncernchef

För mer information, vänligen kontakta:

Niklas Flyborg, VD och koncernchef +46 70 594 96 78
Camilla Öberg, CFO +46 73 398 50 01
Kristina Cato, IR- och kommunikationschef +46 70 864 47 02

Om Cybercom

Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Pressmeddelande i pdf