Delårsrapport juli - september 2011


2011-10-27, 07:30

Juli – september 2011

 • Omsättningen uppgår till 321,8 MSEK (328,8)
 • Rörelseresultat EBITDA är 15,4 MSEK (35,0) och rörelsemarginal EBITDA är 4,8% (10,6)
 • Rörelseresultat EBIT är 5,6 MSEK (22,2) och rörelsemarginal EBIT är 1,7% (6,8)
 • Resultat per aktie uppgår till -0,04 SEK (0,56)
 • Ny ledning
 • Nya finansiella mål
 • Framtidsutsikter har uppdaterats

Januari – september

 • Omsättningen är 1 087,9 MSEK (1 126,2)
 • Rörelseresultat EBITDA är 22,6 MSEK (75,3) och rörelsemarginal EBITDA är 2,1% (6,7)
 • Rörelseresultat EBIT är -158,6 MSEK (37,1) och rörelsemarginal EBIT är -14,6% (3,3)
 • Resultat per aktie uppgår till -4,55 SEK (0,54)

VD-ord

Två månader har gått sedan styrelsen utsåg mig till tillförordnad VD och koncernchef för Cybercom Group. Jag känner stort engagemang för att leda Cybercom framåt.

Jag har noterat en del saker under den här första tiden som jag skulle vilja belysa.

De förändringar som har gjorts i den svenska organisation en, att integrera tre bolag till ett, har ännu inte givit de positiva effekter som vi hade förväntat oss. Vi har slutfört den tekniska integrationen, inklusive administrations- och supportsystem, men integrationen av delar i den operativa verksamheten återstår, vilket betyder att vi ännu inte uppnått de synergier som eftersträvats. Att förbättra resultatet i den svenska organisationen har högsta prioritet nu.

Jag ser också en potential i Cybercoms organisation med geografisk spridning av global leveranskapacitet, vilken vi kan utnyttja i mycket högre grad. Därför kommer vi tydligare att fokusera vår försäljningsstrategi på helhetslösningar. Vi kommer att utöka vår starka närvaro på de nordiska marknaderna och optimera koncernens struktur så att den internationella leveranskapaciteten på sikt inriktas på färre och större internationella enheter.

Genom att förbättra vår försäljningsaktivitet, vårt kundfokus och vår affärsskicklighet kommer vi att kunna utnyttja och anpassa oss till den marknadssituation som vi befinner oss i och på så sätt utveckla vår lönsamhet.

Cybercom är starkt fokuserat på att vara ett nordiskt IT-bolag med global räckvidd som levererar helhetslösningar.

För att lyckas med vår strategi och våra reviderade långsiktiga finansiella mål kommer vi att omvärdera vår affärsplan för att successivt nå våra långsiktiga mål.

Trots utmaningarna har Cybercom en imponerande tillgång i sina medarbetare och i koncernens totala kompetens. Min uppgift är nu att utveckla Cybercoms potential ytterligare och leverera högre vinst. Jag är övertygad om att vi kan komma tillbaka på rätt spår.

Stockholm den 27 oktober 2011

Petteri Puhakka

VD och koncernchef (tillförordnad)

 

För mer information, vänligen kontakta:

Petteri Puhakka, VD och koncernchef (tillförordnad)
+ 358 400 414 623

Per Sundqvist, CFO (tillförordnad)
+ 46 72 531 98 08

Kristina Cato, Kommunikationschef och ansvarig för IR
+ 46 70 864 47 02

Cybercom är ett IT-konsultbolag som erbjuder global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Koncernen har etablerat sig som en erkänd leverantör inom telekom management, connected devices, Internettjänster och säkerhet. Tack vare omfattande verksamhetskunnande och bredbranscherfarenhet kan Cybercom erbjuda strategi- och teknikexpertis inom telekom, industri, media, offentlig sektor, handel samt bank och finans. Cybercoms konsulter har uppdrag världen över och bolaget har egna kontor i 10 länder. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Länk till rapporten