Delårsrapport januari – juni 2014


2014-07-15, 07:30

April – juni 2014

· Omsättningen uppgick till 312,3 MSEK (313,3) 
· Rörelseresultat EBIT var 14,0 MSEK (13,8) 
· Rörelsemarginal EBIT var 4,5% (4,4) 
· Periodens resultat efter skatt var 9,6 MSEK (9,3) 
· Resultat per aktie uppgick till 0,05 SEK (0,05)

Januari – juni 2014

· Omsättningen uppgick till 621,4 MSEK (632,5) 
· Rörelseresultat EBIT var 29,8 MSEK (29,5) 
· Rörelsemarginal EBIT var 4,8% (4,7) 
· Periodens resultat efter skatt var 21,1 MSEK (20,4) 
· Resultat per aktie uppgick till 0,12 SEK (0,11)

Viktiga händelser

· Den finska Utbildningsstyrelsen gav Cybercom förnyat förtroende gällande utvecklingsuppdrag under andra halvåret 
· Ericsson gav Cybercom utökat förtroende i fler agila team på plats i Kista 
· FMV tecknade 4-årigt avtal med Cybercom värt cirka 60 MSEK 
· Doro utsåg Cybercom till tjänstepartner gällande utveckling och test 
· Svenska Spel köpte Cybercoms compliance portal för informationssäkerhet 
· Ny ledning tillsatt i Cybercom Sverige Nordost 
· FN:s Generalsekreterare Ban Ki-moon besökte Cybercom tillsammans med Statsminister Fredrik Reinfeldt och Migrationsminister Tobias Billström för att diskutera migrationsfrågor 
· Cybercoms huvudkontor och Stockholmsverksamhet flyttade till nya aktivitetsbaserade lokaler med central adress Sveavägen 20

VD-ord

Vår position inom Connectivity fortsätter att övertyga och vi skapar djupare relationer med nyckelkunder likväl som nya affärer och kundrelationer. Vi växer vår affär inom offentlig sektor - Rikspolisstyrelsen och landstinget i Jönköpings län är goda exempel under kvartalet. Vi ökar antalet agila team som arbetar nära Ericsson i Kista. Verisure och Doro ger oss allt större förtroende både gällande test och utveckling. Vi ökar också vårt arbete med Kongsberg. Vi växer med Cable and Wireless Communication i Karibien och med TomTom i Polen. 

Under årets andra kvartal uppgick vårt resultat EBIT till 14,0 MSEK (13,8), vilket ger en förbättrad marginal på 4,5% (4,4). Vår omsättning uppgick till 312,3 MSEK (313,3). Det är en minskning med 0,3% jämfört med samma period föregående år, men vi fortsätter att komma närmare positiv tillväxt. Juni månad var den starkaste resultatmånaden detta år för våra polska och finska verksamheter. Finansnettot utvecklas väl och vi har ökat periodens resultat efter skatt till 9,6 MSEK (9,3). Vi har ett stabilt kassaflöde, vilket även gäller vår soliditet. Vi har rekryterat 165 nya duktiga medarbetare under första halvåret och antalet medarbetare per 30 juni var 1 272 (1 244). 

Detta kvartal har dock varit särskilt utmanande när det gäller antal arbetsdagar. Utöver det har projektförluster i vår danska verksamhet samt fortsatt låg beläggning i vissa team i Stockholmsverksamheten haft negativ inverkan under kvartalet och på vår förbättringstakt. Vi har genomfört ett antal åtgärder i Stockholmsverksamheten och tillsatt ny ledning.

Ser vi till marknadsläget i Norden noterar jag att den underliggande marknaden för Connectivity är god och växande. Detta underströks till exempel på årets Almedalsvecka, där eHälsa och digitaliseringen av vården och samhället präglade stor del av debatten. Vi ser en hård konkurrens på marknaden nu men inom några få år kommer det att råda brist på IT-specialister och ingenjörer. Marknaden kommer att vara god och konkurrensen kommer att handla om kompetensen. Det är viktigt att bygga för framtiden och framförallt att fånga våra ungdomars intresse och att skapa en attraktiv arbetsmarknad för internationell kompetens. Detta var frågor som jag diskuterade med FNs Generalsekreterare Ban Ki-moon när han valde att besöka Cybercom i maj. Mångfald och hållbar utveckling står högt på vår agenda.

Kortsiktigt har oron på makroekonomisk nivå fortsatt påverkan på vår marknad och framförallt ser vi långa beslutstider för investeringsbeslut inom industrisegmentet. Den finska marknaden har präglats tydligt av detta. Vår verksamhet i Finland har trots detta levererat både tillväxt och vinstökning under kvartalet, tack vare utmärkta leveranser och god kundutveckling inom offentlig sektor. Vi har nu fått fortsatt förtroende från finska Utbildningsstyrelsen för andra halvåret. 

Även om vår förändringstakt blivit något långsammare än beräknat under årets första halvår ser vi goda förutsättningar för att åter öka takten för årets andra halva. Vi har respekt för de utmaningar och det konjunkturläge som råder. Samtidigt noterar vi att vi fortsätter att förbättra vår affär i grunden. Steg för steg åstadkommer vi hållbara förändringar för att nå våra långsiktiga finansiella mål och skapa ökat värde för våra ägare.

Stockholm den 15 juli 2014

Niklas Flyborg
VD och koncernchef

För mer information, vänligen kontakta:
Niklas Flyborg, VD och koncernchef +46 70 594 96 78 
Camilla Öberg, CFO +46 73 398 50 01 
Kristina Cato, IR- och kommunikationschef +46 70 864 47 02 

Om Cybercom
Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Stockholm. 

Pressmeddelande i pdf