Cybercoms finska dotterbolag säkrar utvecklingsavtal för portal


2008-08-20, 10:05
Finansministeriet i Finland valde Cybercoms finska dotterbolag Plenware för strategiskt portalprojekt som ska slutföras första kvartalet 2009.

Cybercoms finska dotterbolag Plenware har ingått ett avtal med Finlands finansministerium. Avtalet omfattar utveckling och förbättringar av sektionen för e-tjänster och blanketter på portalen Suomi.fi. Plenware lyckades säkra avtalet i konkurrens med nio andra företag och arbetet ska slutföras under våren 2009.

Suomi.fi är en central portal för offentliga nättjänster i Finland. Portalen är på finska, svenska och engelska och innehåller information för medborgarna (t.ex. artiklar, aktuella lagar, nyheter och länkar). Portalens sektion för e-tjänster och blanketter visar e-tjänster och blanketter från statliga och kommunala myndigheter. Den innehåller också anvisningar och ett elektroniskt övningsverktyg som ger användarna möjlighet att öva sig i att fylla i webblanketter. Portalens redaktion är verksam i statsrådets informationsförvaltningsenhet vid finska finansministeriet.

– Vi förväntar oss en förbättring av sektionens presentation och organisation så att medborgarna lättare kan komma åt information och tjänster. Vi ska också skapa praktiska anvisningar om hur man använder de offentliga tjänsterna, förklarar Pirkko Romakkaniemi, web service manager vid finansministeriet.

– Plenware är Finlands främsta utvecklare av portaler med många besökare. Bland våra kunder finns Finlands största media- och finansföretag. Projektet Suomi.fi ger oss fantastiska möjligheter att tillämpa den kompetens som vi förvärvat i arbetet med att utveckla landets populäraste webbtjänster och göra den offentliga förvaltningens e-tjänster användarvänligare, säger Timo Luoto, försäljnings- och marknadschef på Planvare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mika Kuusisto, development director, Plenware Oy +358 50 409 7203
Pirkko Romakkaniemi, web service manager, Finansministeriet +358 40 761 2728
Patrik Anshelm, tf. Informationsdirektör, Cybercom Group +46 70 971 1284

Om Cybercom
Cybercom Group är ett högteknologiskt konsultföretag som erbjuder global sourcing för end-to-end-lösningar. Koncernen har etablerat sig som en leverantör i världsklass inom portaler, mobila lösningar, inbyggda system samt e-commerce och business support systems (BSS). Tack vare omfattande verksamhetskunnande och bred branscherfarenhet kan Cybercom erbjuda strategi- och teknikexpertis inom telekom, industri, media, bank och finans, handel samt offentlig sektor. Koncernen har cirka 2 000 anställda med uppdrag världen över och egna kontor på 27 orter i 11 länder. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på OMX Nordiska börs. Läs mer på www.cybercomgroup.com

Pressmeddelande i pdf