Cybercom vinner Connectivity Management affär i Oman


2013-04-17, 13:20
Cybercom och Telekommunications Regulatory Authority (TRA) i Sultanatet Oman undertecknade ett avtal om revision och utvärdering av kvaliteten på teletjänster i Oman.

- Vi är mycket hedrade att TRA valde Cybercom av många konkurrerande anbud i denna upphandling. Connectivity Management i allmänhet och kundupplevelse i synnerhet har återigen visat sig vara överst på dagordningen i telekombranschen, och detta kontrakt är ett kvitto på att våra tjänster inom detta område matchar industrins behov mycket väl, säger Niklas Flyborg, VD och koncernchef, Cybercom Group.

Cybercom ska genomföra en revision och utvärdering av kvaliteten i operatörernas nät för 2G, 3G och LTE, samt för WiMax, fast telefoni och bredbandstjänster ADSL. Projektet genomförs av ett team på sju konsulter under andra kvartalet 2013.

- Kundupplevelsen blir framåt en av de viktigaste aspekterna för mobiloperatörerna när det gäller att attrahera och behålla abonnenter. Slutanvändarnas kvalitetskrav och förväntningar på operatören ökar kontinuerligt. I vårt uppdrag kommer vi att ge TRA en oberoende bild av kvaliteten på teletjänster i Oman enligt Klass 1 licenskvalitetskrav på operatörerna. Cybercom har många års erfarenhet inom detta område och utför den här typen av revisioner i hela världen, säger Jamal Mekdachi, kundansvarig, Cybercom International.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Flyborg, VD och koncernchef, Cybercom Group +46 70 594 96 78
Conny Karlsson, VD Cybercom International +65 98 373 016
Kristina Cato, Kommunikationschef och ansvarig för IR, Cybercom Group +46 708 644 702

 

Om Cybercom
Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Pressmeddelande i pdf