Cybercom vald teknikpartner till Universeum


2013-03-06, 10:00
Universeum väljer Cybercom som teknikpartner. Ett samarbetsavtal har tecknats för 2013-2014. Cybercom ska bidra till utvecklingen av Universeums digitala kanaler.

Universeum är Nordens största Science Center. 2012 besökte 615 000 barn, ungdomar och vuxna Universum som är beläget mitt i Göteborg.

- Universeum spelar en viktig roll i samhället med sitt uppdrag att positivt påverka barn och ungdomars attityd till naturvetenskap, teknik och matematik. Genom aktiviteter och upplevelser väcks ett intresse som förhoppningsvis leder vidare till studier och yrkesverksamhet inom dessa områden. Det handlar om Cybercoms möjliga framtida medarbetare, säger Johan Wallin, regionchef, Cybercom Sverige.

Inom ramen för samarbetet kommer Cybercom bland annat att utveckla Universeums webbplats med tillhörande funktioner och tjänster. Cybercom ska dessutom bidra med innovation som visar möjligheterna i det moderna uppkopplade samhället.

- Cybercom är en innovativ och viktig partner som kommer att hjälpa oss i vårt arbete med att utveckla och sprida Universeums uppdrag i olika digitala kanaler. Vi har tidigare samarbetat i ett antal lyckade projekt. Ett exempel av dessa var mycket spännande, där ungdomar fick möjlighet att sända upp en väderballong för att samla data ifrån stratosfären, säger Carina Furublad, sponsringsansvarig, på Universeum.

- Samarbetet är bra för vår verksamhetsutveckling, vi kan testa idéer och tillämpningar kring det uppkopplade samhället. Det kan till exempel handla om Kryptoteknik eller Biometri. Vårt samarbete med Universeum innebär betydelsefull marknadsföring och är samtidigt ett annorlunda, intressant och givande inslag i vår kompetensutveckling, säger Johan Wallin.

Bilder finns att ladda ned.

För ytterligare information, kontakta:

Johan Wallin, Regionschef, Cybercom tel +46 703 792 226
Erik Edblad, Marknadschef, Universeum tel +46 722 070 003
Carina Furublad, Sponsringsansvarig, Universeum tel +46 722 222 588
Kristina Cato, Kommunikationschef och ansvarig för IR, Cybercom tel +46 708 644 702

Om Cybercom
Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Pressmeddelande i pdf