Cybercom utvecklar säkerhetsarkitekturen i SOS Alarms e-tjänsteplattform


2009-03-11, 09:00
SOS Alarm har utsett Cybercom till att utveckla säkerhetsarkitekturen och ingående säkerhetskomponenter för en e-tjänsteplattform, på vilken SOS Alarm kommer basera sin framtida affärsutveckling. Portalen erbjuder säkra e-tjänster och ökad tillgänglighet till kunder och partners.

SOS Alarm kräver högsta säkerhet för sina system samtidigt som SOS Alarms kunder ställer ökade krav på tillgänglighet. För att möta efterfrågan kommer SOS Alarm erbjuda sina tjänster via en ny e-tjänsteplattform. Den första e-tjänsten som lanseras är möjligheten för hälso- och sjukvården att beställa ambulanser direkt via portalen.

– Den nya e-tjänsteplattformen är en milstolpe för SOS Alarm. Vi får nu möjlighet att erbjuda alla våra kunder och partners nya möjligheter att interagera med SOS Alarm, säger Per Palm, teknisk chef SOS Alarm.

– Vi är mycket glada över att SOS Alarm väljer Cybercom för utveckling av denna viktiga tjänst och vi ser en stor potential i samarbetet med SOS Alarm framåt. Cybercoms kompetens är efterfrågad inom e-tjänster och vi märker att behovet av säkra e-tjänsteplattformar nu ökar hos landsting, kommuner och myndigheter säger Henrik Johansson, affärsansvarig Cybercom.

För frågor och mer information, kontakta:
Henrik Johansson, affärsansvarig Cybercom Sweden East, tel. +46 708 250080
Per Palm, teknisk chef SOS Alarm, tel. +46 8 40 73 000
Kristina Cato, informationsdirektör och ansvarig för IR, Cybercom Group, tel. +46 708 644 702

Om Cybercom
Cybercom Group är ett högteknologiskt konsultföretag som erbjuder global sourcing för end-to-end-lösningar. Koncernen har etablerat sig som en leverantör i världsklass inom säkerhet, portaler, mobila lösningar och inbyggda system. Tack vare omfattande verksamhets-kunnande och bred branscherfarenhet kan Cybercom erbjuda strategi- och teknikexpertis inom telekom, industri, media, offentlig sektor, handel samt bank och finans. Koncernen har cirka 2 000 anställda med uppdrag världen över och 24 egna kontor i 10 länder. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Nordiska börsen. Läs mer på www.cybercomgroup.se

Pressmeddelande i pdf