Cybercom utvecklar mobila tjänster åt IDG


2012-10-22, 08:30
Cybercom har fått i uppdrag av Sveriges största mediehus inom it/teknik, miljö och affärer, IDG, att utveckla bolagets mobila webbsajter och appar. Cybercom ska bistå IDG, med strategi, konceptutveckling, samt utveckling och utrullning av nya sajter och mobilappar, följt av förvaltning och drift.

– Mobilen är på väg att bli den viktigaste kanalen för oss, och våra läsare och annonsörer har höga krav. Samtidigt hårdnar konkurrensen om läsarna. Det räcker inte längre att tillgängliggöra informationen i den mobila kanalen. Vi måste också förse våra läsare med en bra läsupplevelse. Därför skapar vi nu mobilsajter och appar i världsklass, säger Pontus Jeppsson, mobilchef på IDG.

Den mobila kanalen är väldigt viktig för IDG och nu gör de en stor satsning tillsammans med Cybercom.

– Vi ser Cybercom som en pålitlig partner både vad gäller tekniken och i det kreativa arbetet att utveckla framtidens moderna läsupplevelse, säger Pontus Jeppsson.

I en första fas ska Cybercom utveckla mobila webbsajter för IDG:s olika varumärken baserat på den konceptstudie Cybercom har tagit fram med fokus på att skapa en modern läsarupplevelse. Detta kommer att följas av ett förvaltnings- och driftsåtagande.

Nästa fas blir att utveckla mobila applikationer för smartphones med de mobila webbsajterna som bas.

– Det här är ett viktigt och mycket intressant uppdrag för Cybercom. Mediebranschen står inför stora utmaningar och är inne i en stor förändring. Vi drivs av att jobba i sådana förändringar, säger Mattias Johansson, säljchef på Cybercom.

För ytterligare information, kontakta:
Mattias Johansson, säljchef, Cybercom Sweden +46 70 825 96 58
Pontus Jeppsson, mobilchef, IDG +46 70 972 85 67
Anna Trane, press & PR-chef Cybercom +46 70 884 74 69

Om Cybercom
Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Pressmeddelande i pdf