Cybercom utvald till ”Centre of Excellence” för trådlös kommunikation


2009-03-26, 11:00
Cybercom har tecknat ett avtal med en internationell fordonstillverkare gällande rådgivning inom trådlös kommunikation för elektronikhårdvara. Cybercom är utvald till ”Centre of Excellence”, och har helhetsansvar för att leda, driva och kvalitetssäkra trådlösa elektroniksystem.

– Det här är ett långsiktligt åtagande och en viktig milstolpe för Cybercom. Det är speciellt vår långa erfarenhet och våra ingenjörers djupa kunskap att utveckla system för trådlös kommunikation som var avgörande parametrar i kundens urvalsprocess. Vår strategi är att arbeta nära kunden i partnerskap för att bygga långa kundrelationer och stabilitet i vår affär. Samtidigt bidrar det till ett långsiktigt mervärde för kunden. Det förtroende som vår kund nu ger oss visar att vi har lyckats, säger Patrik Björler, affärsansvarig Automotive Solutions, Cybercom i Göteborg.

Som utvald ”Centre of Excellence” kommer Cybercom bedriva projektet i egna lokaler och åtagandet innebär konkret att Cybercom ansvarar för kundens hela produktutvecklingsfas av system för trådlös kommunikation. Cybercom leder hela produktionslivscykeln innehållande till exempel tekniska förstudier, systemlösningar, komponentval, leverantörskontakter och kvalitetssäkring.

Cybercom arbetar idag med flera fordonstillverkare, underleverantörer och flera av världens ledande mobiltelefontillverkare för att utveckla system för trådlösa kommunikationslösningar.

– Jag tror att våra fordonskunder speciellt uppskattar att vi är en katalysator mellan telekom- och fordonsbranschen där vi tillför tillförlitliga lösningar och återanvänder attraktiv kunskap från en bransch till en annan. Vi märker också att vår lokala kompetens tillsammans med vårt erbjudande om global leveranskapacitet gör oss mer konkurrenskraftiga, säger Håkan Fernström, affärsområdeschef Automotive Solutions, Cybercom i Göteborg.

För ytterligare information, kontakta:
Håkan Fernström, affärsområdeschef Automotive Solutions, Cybercom Sweden West, tel + 46 (0)702 679416
Patrik Björler, affärsansvarig Automotive Solutions, Cybercom Sweden West. Tel + 46 (0)703 791870
Kristina Cato, informationsdirektör och ansvarig för IR, Cybercom Group +46 (0)708 64 47 02

Om Cybercom
Cybercom Group är ett högteknologiskt konsultföretag som erbjuder global sourcing för end-to-end-lösningar. Koncernen har etablerat sig som en leverantör i världsklass inom säkerhet, portaler, mobila tjänster, inbyggda system och telekom management. Tack vare omfattande verksamhets-kunnande och bred branscherfarenhet kan Cybercom erbjuda strategi- och teknikexpertis inom telekom, industri, media, offentlig sektor, handel samt bank och finans. Koncernen har cirka 2 000 anställda med uppdrag världen över och 24 egna kontor i 10 länder. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på OMX Nordiska börsen. Läs mer på www.cybercomgroup.com

Pressmeddelande i pdf