Cybercom utökar satsning på säkerhetsområdet


2013-05-20, 10:00
Cybercom utökar sin satsning på affären inom IT-säkerhet och lanserar en ny tjänst samt etablerar kompetenscentra i Polen. Cybercoms tjänst Compliance Portal V3 är nästa generatons GRC-verktyg för säkerhetsstyrning. Den stödjer innovativa processer inom kravuppfyllnad genom interaktiv kravhantering och visar status på verksamhetens säkerhet i realtid.

En viktig kund är SL (Storstockholms Lokaltrafik) som har stora krav på Informations- och IT-säkerhet.

– För SL är det viktigt med en effektiv kravhantering. Vi sökte nya innovativa sätt att kontrollera informationssäkerheten genom hela företaget och även hos våra IT-leverantörer. Cybercoms tjänst skapade förutsättningarna för detta, säger Torsten Regenholz, Informations- och IT-säkerhetsansvarig, SL.

Cybercom har under många år arbetat med IT-säkerhet hos flera av Sveriges ledande företag och organisationer. För nästa generation riskstyrning har Cybercom utvecklat Compliance Portal V3. Det är ett väl genomtänkt och professionellt GRC-verktyg (Governance, Risk and Compliance) med fullt utbyggt stöd även för risk management. Compliance Portal V3 stödjer innovativa processer inom kravuppfyllnad genom en interaktiv kravhantering och visar status på verksamhetens säkerhet i realtid.

– Branschen behöver ett modernare verktygsstöd för säkerhetsstyrning. Den allt mer uppkopplade världen medför en snabbare förändringstakt i våra kunders system och tjänster. De säkerhetsrelaterade frågorna runt risk och regelefterlevnad blir samtidigt allt mer utmanade. Våra kunder vill enkelt men säkert kunna överblicka och kontrollera sin styrning, riskhantering och regelefterlevnad. Detta krav möter vår Compliance Portal V3, säger Yngve Sunnanbo, chef för Secure Connectivity, Cybercom Group.

Cybercoms verksamhet inom affärsdomänen Secure Connectivity växer och Cybercom etablerar därför ett nytt kompetenscentra för säkerhetstjänster i Polen.

– Vi ser en stor marknad för säkerhetstjänster i Polen, till exempel för PCI-DSS kvalitetsäkring där vi nyligen fick uppdraget från en av de stora stormarknadskedjorna i Polen. Från vårt polska kompetenscentra kan vi också erbjuda våra tjänster mer effektivt till kunder i Sverige, Finland och Danmark, säger Bo Strömqvist, säljchef Cybercom Group.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bo Strömqvist, Säljchef, Cybercom Group, +46 704 452 520
Yngve Sunnanbo, Chef Secure Connectivity, Cybercom Group +46 708 250 097
Kristina Cato, Kommunikationschef och ansvarig för IR, Cybercom Group +46 708 644 702

Om Cybercom
Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Pressmeddelande i pdf