Cybercom tecknar avtal med sju landsting


2012-05-04, 09:00
Cybercom tecknar avtal med sju olika landsting om e-arkivering. Avtalet gäller i två år med möjlighet till ytterligare 1 års förlängning.

– Detta är initialt en mindre affär för Cybercom men den är strategiskt viktig och vi ser potential att utöka samarbetet med landstingen, säger Christoffer Backman, säljare av ECM lösningar på Cybercom.

Affären är en av de större e-arkivförvaltningsupphandlingarna som har genomförts i Sverige genom avrop i Kammarkollegieavtalet för e-förvaltningsstödjande tjänster 2010. Det innefattar Landstinget i Uppsala län, Landstinget Dalarna, Landstinget Gävleborg, Landstinget Sörmland, Landstinget i Värmland, Landstinget Västmanland och Örebro läns landsting.

– Kunderna inom offentlig förvaltning efterfrågar mer och mer färdiga tjänster och åtaganden. Cybercoms ramavtal med Kammarkollegiet ger oss fler och fler affärer. VI räknar med att antalet avrop dubbleras under 2012, säger Pär Abelson, segmentansvarig offentlig sektor på Cybercom.

Landstingen valde Cybercom eftersom det här var den mest kostnadseffektiva och kvalitativa lösningen.

Som underleverantör i denna affär har Cybercom Signifikant. Signifikants lösning Open E-Archiving Framework (OEF), är uppbyggd som ett ramverk där olika kundkrav kan mötas i samma lösning. OEF-lösningen är byggd för arkivering utifrån principen att alla arkivkunder har sina egna unika behov.

– Affären visar på värdet av samarbetet mellan Cybercom och Signifikant. Cybercom har ett brett erbjudande mot den publika sektorn. Signifikant har en högkvalitativ lösning för e-arkivering och förvaltningstjänster med fokus på öppenhet och samverkan, säger Mattias Löfstrand, vd för Signifikant.

För ytterligare information, kontakta:

Christoffer Backman, ansvarig säljare Cybercom +46 707 94 4105

Pär Abelson, segmentansvarig Publik Sektor, Cybercom  +46 735 20 00 25

Mattias Löfstrand, vd Signifikant +46 76 85 800 12

Anna Trane, Press & PR-chef, Cybercom Group +46 708 84 74 69

Om Cybercom. Cybercom är ett IT-konsultbolag som erbjuder global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Koncernen har etablerat sig som en erkänd leverantör av helhetslösningar inom telekom management, connected devices, Internettjänster och säkerhet. Cybercom har runt 1 600 anställda och Cybercoms konsulter har uppdrag världen över och bolaget har egna kontor i 9 länder. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Om Signifikant. Signifikant erbjuder IT-lösningar och tjänster inom PLM och eftermarknad, ALM-verktyg och programvaruutveckling samt e-arkivering. Signifikant är specialiserat främst på områdena industri, finans och offentlig sektor. Signifikant grundades 2004. Huvudkontoret ligger i Stockholm och kontor finns även i Mumbai och Delhi, Indien och i Singapore. För mer information besök www.signifikant.se.

Pressmeddelande i pdf