Cybercom tecknar avtal med Transportstyrelsen för förvaltning av e-arkivlösning


2011-10-10, 08:30
Cybercom tecknar avtal med Transportstyrelsen för förvaltning av Transportstyrelsens e-arkivlösning. Avtalet gäller arkivering av Transportstyrelsens digitala information och löper initialt i två år.

Affären är en av de större e-arkivförvaltningsupphandlingarna som har genomförts i Sverige.

– Det här är en strategiskt viktig affär för Cybercom inom ramen för det ramavtal vi har med Kammarkollegiet. Det är glädjande att vi får ansvar för förvaltning och vidareutveckling av ett av Sveriges största e-arkiv, säger Christofer Backman, säljare av ECM lösningar på Cybercom.

Transportstyrelsen har valt detta upplägg för att det är den mest kostnadseffektiva och högkvalitativa förvaltningstjänsten för e-arkiv. Cybercom har ett starkt erbjudande inom digitala tjänster för publik sektor, från skapande av information till att som i det här fallet långtidsbevara information.

Som underleverantör i denna affär har Cybercom Signifikant. Signifikants lösning Open E-Archiving Framework (OEF), är uppbyggd som ett ramverk där olika kundkrav kan mötas i samma lösning. OEF-lösningen är byggd för arkivering utifrån principen att alla arkivkunder har sina egna unika behov. Samma ramverk kan användas för att möta flera olika myndigheters krav, med omfattande konfigurationsmöjligheter av både gränssnitt och funktion.

– Affären visar på styrkan i Signifikants erbjudande vad gäller e-arkivlösningar och förvaltningstjänster till offentlig sektor. Lösningen har fokus på öppenhet och samverkan, är systemoberoende och kan levereras som en lösning så väl som en tjänst, säger Ruud de Bruijckere, vVd för Signifikant.

Avtalet sträcker sig över två år med möjlighet till förlängning i upp till ytterligare två år.

För ytterligare information, kontakta:

Christoffer Backman, ansvarig säljare Cybercom Sverige +46 707 94 4105

Ruud de Bruijckere, vVd Signifikant +46 703 82 00 66

Anna Trane, PR & Brand Manager, Cybercom Group+46 708 84 74 69

Om Cybercom. Cybercom Group är ett konsultföretag som erbjuder global sourcing för helhetslösningar. Koncernen har etablerat sig som en leverantör i världsklass inom säkerhet, internettjänster, mobila tjänster och inbyggda system. Tack vare omfattande verksamhetskunnande och bred branscherfarenhet kan Cybercom erbjuda strategi- och teknikexpertis inom telekom, industri, media, offentlig sektor, handel samt bank och finans. Koncernen har cirka 1 700 anställda med uppdrag världen över och 22 egna kontor i 10 länder. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Nordiska börsen. Läs mer på www.cybercom.se (http://www.cybercom.se/)

Pressmeddelande i pdf