Cybercom tecknar 3-åriga ramavtal med AMS Danmark


2008-04-07, 08:00
Cybercom har tecknat två nya ramavtal med AMS Danmark gällande utveckling av AMS samtliga system samt systemförvaltning av desamma. Avtalen är treåriga med möjlighet till förlängning.

– Ramavtalet med AMS Danmark är viktigt och av stor betydelse för Cybercom. Den offentliga sektorn, både i Sverige och Danmark, står inför tuffa utmaningar med ökade krav på kostnadseffektiva lösningar och mer tillgängligt IT-stöd. Avtalen är inte bara viktigt för bolagen och personalen på Cybercom i Öresundsregionen utan gagnar hela koncernen, säger Thomas Barge, VD för Cybercoms verksamheter i södra Sverige.

AMS uppskattar att upphandlingens värde uppgår till ca 180 MDKK fördelade på 120 MDKK i utvecklingsavtalet respektive 60 MDKK i avtalet om systemförvaltning. Som utvald ramavtalspartner får Cybercom en fantastisk möjlighet till spännande uppdrag och projekt.

– Cybercom erhöll ramavtal med AMS Danmark i hård konkurrens under en EU-upphandling under vintern. Cybercom är ett av sex företag som vunnit utvecklingsavtal, vilket sträcker sig över 3 år med möjlighet till förlängning. Avtalet om systemförvaltning har vunnits i konsortieform, tillsammans med de två danska företagen Knowledge Cube och Platon. Tillsammans representerar vi den kompetens som krävs för att hantera samtliga verksamhetssystem och processer inom AMS och för att kunna etablera en modern systemfövaltning, säger Rune Svennelid, kundansvarig på Cybercom.

AMS Danmark har samma roll inom den danska statsförvaltningen som AMS har i Sverige. Deras mål är att underlätta att arbetsgivare och arbetslösa möter varandra. Ett mål som Cybercom bidragit till genom att ha ett helhetsansvar för jobnet.dk, vilket utvecklats under flera år. Ett givande samarbete som nu lett till att vi på nytt fått förtroendet att vara leverantör till AMS i Danmark. Sedan tidigare har Cybercom driftansvaret för Jobnet, vilket gör Cybercom till en verklig helhetsleverantör.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thomas Barge VD, Cybercom Sweden South, tel. 070 82 59 602
Rune Svennelid, Account Manager, Cybercom Sweden South, tel. 070 22 34 698
Andreas Nikolajsen, Kontor chef, AMS Danmark tel. +45 35 28 82 78
Patrik Anshelm, tf. Informationschef, Cybercom Group, tel. 070 971 12 84

Om Cybercom
Cybercom Group är ett högteknologiskt konsultföretag som erbjuder global sourcing för end-to-end-lösningar. Koncernen har etablerat sig som en leverantör i världsklass inom portaler, mobila lösningar, inbyggda system samt e-commerce och business support systems (BSS). Tack vare omfattande verksamhetskunnande och bred branscherfarenhet kan Cybercom erbjuda strategi- och teknikexpertis inom telekom, Internet och media (TIM), bank och finans, fordonsindustrin, försvarsindustrin och offentlig sektor. Koncernen har cirka 1 850 anställda med uppdrag världen över och 27 egna kontor i 11 länder. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på OMX Nordiska börsen. Läs mer på www.cybercomgroup.com

Pressmeddelande i pdf