Cybercom tecknar 2-årigt ramavtal med danska SKI


2008-06-26, 08:00
Cybercom har erhållit ramavtal med den danska inköpsenheten för stat och kommun. Ramavtalet avser konsulttjänster inom systemutveckling, systemförvaltning samt projektledning. Avtalet är tvåårigt med option på två års förlängning.

– Ramavtalet med den danska statens och kommunernas inköpsenhet SKI ligger i linje med vårt fokus att växa inom den offentliga sektor och är av stor betydelse för Cybercom. Den offentliga sektorn står inför tuffa utmaningar med ökade krav på kostnadseffektiva lösningar och mer tillgängligt IT-stöd, säger Patrik Boman, VD och koncernchef Cybercom Group.

Cybercom erhöll ramavtal i samtliga kategorier och avser konsulttjänster inom systemlösningar, systemförvaltning och projektledning. Med fler än 500 konsulter i Öresundsregionen är Cybercom en helhetsleverantör som kan leverera inom samtliga delar av avtalet. Avtalet är tvåårigt med option på två års förlängning.

– Cybercom erhöll ramavtal med SKI i hård konkurrens under en EU-upphandling under våren. Cybercom är ett av totalt 71 företag som nu tecknat ramavtal med SKI. Som utvald ramavtalspartner får vi en fantastisk möjlighet till spännande uppdrag och projekt, säger Karsten Adelmark, VD på Cybercom i Danmark.

SKI är en inköpsorganisation som genomför EU-upphandlingar på uppdrag av den offentliga sektor. Idag förser SKI fler än 11 500 offentliga organisationer med totalt 40 000 inköpare med upphandlingshjälp.

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Boman, VD och koncernchef, Cybercom Group +46 73 983 89 79
Karsten Adelmark, Managing Director, Cybercom Denmark +45 29 48 38 28
Søren Bo Christiansen, Chefkonsulent, SKI +45 21 62 08 75
Patrik Anshelm, tf. Informationsdirektör, Cybercom Group +46 70 971 12 84

Om Cybercom
Cybercom Group är ett högteknologiskt konsultföretag som erbjuder global sourcing för end-to-end-lösningar. Koncernen har etablerat sig som en leverantör i världsklass inom portaler, mobila lösningar, inbyggda system samt e-commerce och business support systems (BSS). Tack vare omfattande verksamhetskunnande och bred branscherfarenhet kan Cybercom erbjuda strategi- och teknikexpertis inom telekom, Internet och media (TIM), bank och finans, fordonsindustrin, försvarsindustrin och offentlig sektor. Koncernen har ca 1 900 anställda med uppdrag världen över och egna kontor på 27 orter i 11 länder. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på OMX Nordiska börs. Läs mer på www.cybercomgroup.com

Pressmeddelande i pdf