Cybercom tar ledande roll i utveckling av öppen plattform för kommunikation i fordon


2007-11-15, 08:00
Cybercom har en nyckelroll i ett utvecklingsprojekt som ska stimulera samarbetet mellan fordons- och telekomindustrin i syfte att införa nya funktioner och tjänster i fordonsmiljön.

Cybercom har en ledande roll i utvecklingsprojektet som benämns OPND - Open Platform for Nomadic Devices. OPND är en del av ett större program inom VINNOVA som kallas för fordons IT- och telematikprogrammet (V-ICT). Övriga deltagare i OPND är Appello, Saab Automobile/GM, Scania, Viktoriainstitutet och Volvo Technology AB.

– Cybercom har på ett naturligt sätt fått ett mycket stort ansvar i projektet då man har en djup fordonskunskap med mix av expertkunskaper inom Telekom, Internet och Media, säger projektledare Ingemar Söderlund från Saab Automobile.

OPNDs målsättning är att skapa en plattform, som skall möta fordonets elektriska arkitektur och samtidigt möjliggöra integration och användning av tjänster som drivs av konsumentelektronikmarknaden och mobila tjänster. Plattformen skall vara flexibel, skalbar, framtidssäker och kostnadsoptimerad.

– Fordonsbranschens långa produktlivscykel skall anpassas till en skenande utvecklingstakt på konsumentelektronikmarknaden, säger Ingmar Bengtsson, tekniskt ansvarig i projektet hos Cybercom i Göteborg.

Exempel på tjänster är telefoni, navigation, audio/video och tv. Målsättningen är att skapa en lösning som enkelt kan uppgraderas för att stödja ny teknik och nya tjänster t ex mobila tjänster över Bluetooth®. Användaren ska kunna välja utrustning och tjänster efter tycke och smak, men samtidigt dra nytta av bilens resurser i form av ljudsystem, bildskärmar, knappsatser och säkerhetssystem.

– Vi kommer att vara färdiga med en första proof of concept redan vid årsskiftet med stöd för t ex UPnP och on-line navigation som sömlöst växlar mellan mobiltelefonen och bilen, fortsätter Ingmar Bengtsson. Området som vi adresserar är allra högsta prioritet hos alla världens ledande fordonstillverkare.

Att driva utvecklingen inom telekom, Internet och media (TIM) i fordonsvärlden är ett av Cybercoms kärnområden.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Ingmar Bengtsson, CTO Automotive Solutions, Cybercom Sweden West, tel +46 (0)31 744 80 32
Henrik Lundqvist, Manager Embedded Wireless Systems, Cybercom Sweden West, tel +46 (0)31 744 80 52
Patrik Anshelm, tf. Informationschef, Cybercom Group, tel +46 (0)709 711 284
Ingemar Söderlund, Project Manager, SAAB Automobile, tel +46 (0)540 85 531

Om Cybercom
Cybercom Group är ett högteknologiskt konsultföretag som erbjuder global sourcing för end-to-end-lösningar. Koncernen har etablerat sig som en leverantör i världsklass inom portaler, mobila lösningar, inbyggda system samt e-commerce och business support systems (BSS). Tack vare omfattande verksamhetskunnande och bred branscherfarenhet kan Cybercom erbjuda strategi- och teknikexpertis inom telekom, Internet och media (TIM), bank och finans, fordonsindustrin, försvarsindustrin och offentlig sektor. Koncernen har cirka 1 300 anställda med uppdrag världen över och egna kontor i Danmark, Indien, Polen, Singapore, Storbritannien och Sverige. Cybercom är sedan 1999 noterat på OMX Nordiska börsen. Läs mer på www.cybercomgroup.se

Pressmeddelande i pdf