Cybercom startar joint venture verksamhet i Indien


2006-04-26, 08:00

Genom bildandet av ett joint venture bolag tillsammans med indiska Datamatics Ltd kan Cybercom erbjuda konkurrenskraftiga offshoretjänster.

I linje med bolagets strategi att växa internationellt och öka andelen större offshoreåtaganden har Cybercom startat verksamhet i Mumbai. Allt fler företag efterfrågar offshoretjänster för konkurrenskraftiga lösningar och kostnadseffektivitet. Genom det nya bolaget blir Cybercoms erbjudande mer attraktivt för kunderna.

- Vi tror att vi på sikt kommer att ha ungefär 15-20% av våra intäkter från offshoreåtaganden. Som del i vår tillväxtstrategi fokuserar vi nu på Indien för offshoreverksamhet och investerar i landet tillsammans med Datamatics. Indien har en väl utvecklad IT-servicemognad med processer på plats, vilket vi anser viktigt, säger Bengt Levin, vice vd Cybercom Group.

- Den nordiska marknaden och speciellt telekomsektorn är mycket intressant för oss, där Cybercom erbjuder en stark position som kompletterar Datamatics. Tillsammans kan vi erbjuda attraktiva tjänster och bygga en mer konkurrenskraftig affär, säger Rahul Kanodia, managing director Datamatics Ltd.

Det nystartade bolaget kommer att ägas till hälften av vardera parter. I maj är bolagets organisation redo att möta kundernas efterfrågan. Bolaget kommer att drivas av en lokalt tillsatt vd som rapporterar till en styrelse med lika antal representanter från Cybercom och Datamatics.

Bifogat finns pressfoto.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Bengt Levin, vice vd Cybercom
+ 46 708 57 62 75
Rahul Kanodia, MD Datamatics
+ 91 98210 90241
Mats Alders, vd och koncernchef Cybercom
+ 46 707 253 200

Om Datamatics
Datamatics-koncernen är ett affärsföretag inom IT-branchen, som banat väg för flera innovativa koncept inom IT industrin i Indien. Datamatics har mer än 25 års erfarenhet, och verksamheten omfattar IT och outsourcing av verksamheters kärnprocesser. Datamatics yrkeskår behärskar flera språk och har arbetat i mer än 50 städer i världen. Datamatics fokuserar på att bygga långvariga relationer med klienter och har strategiska affärsförbindelser med ledande företag som tillhandahåller IT lösningar. Läs mer på www.datamatics.com.

Om Cybercom
Cybercom Group är ett högteknologiskt konsultföretag som erbjuder affärskritiska IT-lösningar och rådgivning inom telekom och utvalda teknologier. Med lång branscherfarenhet och verksamhetskunnande erbjuder bolaget teknikexpertis inom telekom för utveckling av nätverk och terminaler. Cybercom är specialiserat på portaler och mobila lösningar, e-commerce och billing, inbyggda system samt telekom-rådgivning och nätverk. Cybercom grundades i Sverige 1995 och är sedan 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Koncernen har uppdrag världen över och egna kontor i Danmark, Norge, Singapore, Storbritannien och Sverige. Antalet anställda uppgår till cirka 430 personer. Läs mer på www.cybercomgroup.se.

Pressmeddelande i pdf