Cybercom stänger kontor i Norge


2006-12-28, 14:00
Cybercom avvecklar sin norska verksamhet och kontoret utanför Oslo stängs. Avvecklingskostnader tas i kvartal fyra 2006. Avvecklingen ger ingen negativ effekt på 2006 års rörelseresultat.

Verksamheten i Norge följde med i samband med Cybercoms förvärv av Consafe Infotech i slutet av 2003. Den norska verksamheten visade förlust och det har varit svårt att vända bolagets resultat långsiktigt, detta trots att bolaget vidtagit åtgärder. Sedan förvärvet 2003 har antalet anställda minskat och idag består bolaget endast av åtta medarbetare.

- Vår verksamhet i Norge är liten och det är svårt att bedriva en lönsam affär utan kritisk massa. Ledningen har tittat på att växa genom förvärv men utan framgång. Det är inte längre strategiskt motiverat för oss att närvara på den norska marknaden. På de marknader vi ska närvara ska vi ha kritisk massa och satsa på tillväxt. Vi har inte lyckats med detta i Norge och då tar vi konsekvenserna av det, säger Peter Keller-Andreasen, tf vd och koncernchef Cybercom.

Flera av de anställda i den norska verksamheten har idag uppdrag i Cybercoms verksamhet i södra Sverige och kan erbjudas fortsatt anställning där. Det kan även vara aktuellt med samarbete i form av underleverantörsavtal. Nedläggningskostnader kan komma att totalt uppgå till 3,5 MSEK, vilket redovisas i bokslutskommunikén den 8 februari 2007.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta
Peter Keller-Andreasen, tf vd och koncernchef, + 45 294 83 800
Kristina Svensson, informationschef, + 46 708 644 702

Cybercom Group är ett högteknologiskt konsultföretag som erbjuder affärskritiska IT-lösningar och rådgivning inom telekom och utvalda teknologier. Med lång branscherfarenhet och verksamhetskunnande erbjuder bolaget teknikexpertis inom telekom för utveckling av nätverk och terminaler. Cybercom är specialiserat på portaler och mobila lösningar, e-commerce och billing, inbyggda system samt telekom-rådgivning och nätverk. Cybercom grundades i Sverige 1995 och är sedan 1999 noterat på OMX Nordiska börsen. Koncernen har uppdrag världen över och egna kontor i Danmark, Indien, Singapore, Storbritannien och Sverige. Antalet anställda uppgår till cirka 450 personer. Läs mer på www.cybercomgroup.se.

Pressmeddelande i pdf