Cybercom skapar ny generation av SharePoint-intranät för IKANO Finance Management


2008-05-13, 08:00
Cybercom har erhållit uppdrag av IKANO Finance Management att integrera Microsoft Office SharePoint Server som ny plattform för kommunikation, samarbete och processtyrning.

-Samarbetet med IKANO Finance Management har präglats av öppenhet och målfokusering. Våra specialister har i detta projekt visat vilket värde organisationer som IKANO verkligen kan få ut av SharePoint, säger Göran Lawesson, affärsområdeschef på Cybercom.

IKANO sattsar på att stärka den gemensamma företagsidentiteten, förbättra den interna kommunikationen samt anamma gemensamma arbetssätt. I det arbetet har IKANO har valt Microsoft Office SharePoint Server som plattform och Cybercom som implementationspartner.

Med gemensamma ytor för projekt- och samarbete i enlighet med PPS-metodiken ökar förutsättningarna för att effektivt bedriva projektarbete över lands- och kontorsgränser. Till stor del kommer plattformens standardfunktionalitet att användas för dokumenthantering, ärendehantering, wikis och webbpublicering. Plattformen är tänkt att ersätta ett antal nuvarande system.

IKANO är en familjeägd företagsgrupp bildad 1988, som en avknoppning från IKEA. I dag är IKANO verksamt i en rad europeiska länder med tyngdpunkt på Skandinavien. IKANO S.A. är moderbolag för IKANO Finance Management och har sitt säte i Luxembourg.
För mer information: www.ikanogroup.com

För ytterligare information, kontakta:
Göran Lawesson, Affärsområdeschef Business Solutions, Cybercom Sweden South, tel 040-25 38 15
Flemming Druedahl, CIO IKANO Finance Management, tel 070-605 04 06
Robin Melin, Säljare Microsoft-lösningar, Cybercom Sweden South, tel 070-388 71 44
Patrik Anshelm, tf. Informationschef, Cybercom Group, tel 070-971 12 84

Om Cybercom
Cybercom Group är ett högteknologiskt konsultföretag som erbjuder global sourcing för end-to-end-lösningar. Koncernen har etablerat sig som en leverantör i världsklass inom portaler, mobila lösningar, inbyggda system samt e-commerce och business support systems (BSS).
Tack vare omfattande verksamhetskunnande och bred branscherfarenhet kan Cybercom erbjuda strategi- och teknikexpertis inom telekom, Internet och media (TIM), bank och finans, fordonsindustrin, försvarsindustrin och offentlig sektor. Koncernen har cirka 1 850 anställda med
uppdrag världen över och 27 egna kontor i 11 länder. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på OMX Nordiska börsen. Läs mer på www.cybercomgroup.com

Pressmeddelande i pdf