Cybercom satsar på inbyggda system i Stockholm


2008-03-13, 08:00
Efterfrågan av Cybercoms tjänster ökar kraftigt och Cybercom satsar därför på att växa inom området i Stockholm. Cybercom har spjutspetskompetens inom inbyggda system, hårdvarudesign och mjukvaruutveckling.

Produktutvecklingstakten inom telekomindustrin är hög och produktcyklerna ofta korta. Under de senaste åren har det skett en explosion av nya användningsområden där nya tjänster och produkter lanseras i hög takt. Inom området inbyggda system utvecklar och bygger Cybercom applikationer och kommunikationsprogramvara för mobiltelefoner, nätsimulatorer och kommunikationsutrustning.

– En av Cybercoms kärnverksamheter ligger inom inbyggda system. Vi har genom åren skaffat oss en bred erfarenhet inom området och applikationerna sträcker sig från styrsystem och produktionstestsystem till signalbehandling och miljömätinstrument. Vi har genomfört och implementerat inom flera branscher. Nu satsar vi ytterligare inom området inbyggda system, säger Anders Franzén, VD för Cybercom i Stockholm.

Cybercoms styrka ligger i att bolaget kan erbjuda våra kunder hjälp inom ett flertal områden som täcker hela kedjan från förstudie, design, konstruktion, test, verifikation till produktion av färdiga produkter. Cybercom arbetar med produktutveckling med inriktning mot bl.a. inbyggda system, elektronik, hårdvarudesign, radiokommunikation och mjukvara.

– Cybercom har kunskap om hur produkterna och systemen ska användas. Vi gör tekniska lösningar för bästa funktion åt slutkund och utvecklar mjukvara för olika funktioner i mobiltelefoner. Cybercom utvecklar även stödsystem för inbyggda system och deltar i standardiseringsarbetet inom området device management, det vill säga arbetsflöden mellan terminaltillverkare, operatörer och distributörer som gör det enklare för användarna att uppdatera mobiltelefonen till den senaste programvaran, säger Jyri Jöe ansvarig för inbyggda system på Cybercom i Stockholm.

Cybercom är djupt engagerade inom test och verifiering av mobila terminaler och plattformar. Ett outsourcing koncept har utformats där verksamheten hanterar bland annat regressionstestning, interoperabilit och nätverkssignalering.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Franzén, VD, Cybercom Sweden East, tel 070-526 75 15
Jyri Jöe, Manager Embedded Systems, Cybercom Sweden East, tel 076-527 67 77
Patrik Anshelm, tf. Informationschef, Cybercom Group, tel 070-971 12 84

Om Cybercom
Cybercom Group är ett högteknologiskt konsultföretag som erbjuder global sourcing för end-to-end-lösningar. Koncernen har etablerat sig som en leverantör i världsklass inom portaler, mobila lösningar, inbyggda system samt e-commerce och business support systems (BSS). Tack vare omfattande verksamhetskunnande och bred branscherfarenhet kan Cybercom erbjuda strategi- och teknikexpertis inom telekom, Internet och media (TIM), bank och finans, fordonsindustrin, försvarsindustrin och offentlig sektor. Koncernen har ca 1 850 anställda med uppdrag världen över och 27 kontor i 11 länder. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på OMX Nordiska börsen. Läs mer på www.cybercomgroup.se

Pressmeddelande i pdf