Cybercom säljer den brittiska verksamheten och fokuserar på tillväxt i Asien


2008-10-03, 08:15
Cybercom har tecknat avtal med brittiska Digital Marketing Group plc om försäljning av dotterbolaget Cybercom Group UK Ltd. Köpeskillingen uppgår till 6 MGBP, vilket ger en reavinst om ca 43 MSEK.

- Storbritannien är idag inte en av våra huvudmarknader och försäljningen av verksamheten ligger i linje med Cybercoms strategi. Vi vill fortsätta att växa i östra Europa och Asien. Dessutom gör vi en lönsam och bra affär, säger Patrik Boman, VD och koncernchef för Cybercom Group.

Cybercom etablerade sin brittiska verksamhet 2002 och har i dag 37 medarbetare med flertalet uppdrag inom e-handel. 2007 uppgick den brittiska årsomsättningen till 4,8 MGBP. Köpeskillingen uppgår till 6 MGBP. Cybercoms reavinst uppgår till ca 43 MSEK och affären påverkar vinst per aktie positivt i år med drygt 1,70 sek.

- Vi har en mycket attraktiv kompetens och en välskött och lönsam verksamhet i vårt brittiska bolag, vilket den här affären bekräftar. Digital Marketing Group har gjort ett gott intryck och vi ser att våra engelska kollegor kommer att få en god framtid under deras tak, säger Peter Keller-Andreasen, vVD och COO Cybercom Group.

Sista konsolideringsdag är 30 september 2008, och Cybercom Group UK Ltd kommer därmed särredovisas såsom avyttrad verksamhet i Cybercom Group Europes finansiella rapportering. Mer detaljerad information kommer att presenteras i den kommande Q3-rapporten. Rådgivare i försäljningen har varit GP Bullhound Ltd och Allen & Overy LLP.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Patrik Boman, VD och koncernchef, Cybercom Group 073 983 89 79
Peter Keller-Andreasen v VD, Cybercom Group +45 2948 3800
Per Jonsson, Finansdirektör, Cybercom Group 070 770 46 22
Kristina Cato, Informationsdirektör, Cybercom Group 070 864 47 02

Om Cybercom
Cybercom Group är ett högteknologiskt konsultföretag som erbjuder global sourcing för end-to-end-lösningar. Koncernen har etablerat sig som en leverantör i världsklass inom säkerhet, portaler, mobila lösningar och inbyggda system. Tack vare omfattande verksamhets-kunnande och bred branscherfarenhet kan Cybercom erbjuda strategi- och teknikexpertis inom telekom, industri, media, offentlig sektor, retail samt bank och finans. Koncernen har cirka 2 000 anställda med uppdrag världen över och 26 egna kontor i 10 länder. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på OMX Nordiska börsen. Läs mer på www.cybercomgroup.com

Pressmeddelande i pdf