Cybercom säljer CyberMate till Medtronic


2005-04-19, 11:04
Det världsledande medicinteknikbolaget Medtronic förvärvar Cybercoms elektroniska journalhanteringssystem för akutsjukvård, CyberMate PreHospital, och dess tillhörande verksamhet.

Förvärvet sker genom tecknat avtal i mitten av april 2005. Affären täcker de investeringar Cybercom gjort för verksamheten samt ger en positiv effekt på Cybercoms kassa. De immateriella tillgångarna om 15 MSEK realiseras till likvida medel.

Läkare, sjuksköterskor och personer inom paramedicinska yrken använder CyberMate PreHospital för hantering av patientdata och kvalitetssäkring och som hjälp vid beslut om behandlingsmetod. Systemet lagrar också fullständiga data för korrekt fakturering och ersättning.

– Med tanke på de olika behov av lagring av patientdata som det finns på marknaden runt om i världen är det viktigt att erbjuda kunderna ett heltäckande produktsortiment med ett brett utbud av verktyg för analys och hantering av data. Elektronisk rapportering inom patientvård (ePCR) är en växande marknad och utgör ett komplement till vår kärnverksamhet återupplivning och patientövervakning, sade Robert White, VD för Medtronic Emergency Response Systems.

I oktober 2002 startade Cybercom och Medtronic i Europa samarbete, där CyberMate PreHospital anpassades till Medtronics LIFEPAK® 12, Medtronics produkt avsedd för defibrillering, telemedicin samt registrering av andra vitala parametrar inom akutmedicin.

- Vi är mycket stolta över att ha utvecklat ett så bra system som vi vet underlättar och säkerställer arbetet för ambulansvårdens viktiga arbete, säger Mats Alders, VD för Cybercom Group.

Flertalet svenska landsting och företag som erbjuder ambulanstjänst har implementerat CyberMate och just nu sker installationer i Europa.För ytterligare information, kontakta:

Mats Alders, vd Cybercom Group, + 46 707 25 32 00
Kristina Svensson, informationschef Cybercom Group, + 46 708 644 702

Om CyberMate PreHospital
CyberMate PreHospital, en lösning som förenklar och kvalitetssäkrar ambulanstjänstens journalarbete. Ambulanspersonalen kan snabbt och säkert mata in information direkt till en dator. Även vitala variabler som t.ex. EKG kan överföras per automatik via LIFEPAK® 12. Systemet kan även kopplas till larmcentralen för att därifrån erhålla information kring ett larms registrering samt patientuppgifter. Ambulansjournalen kan överföras trådlöst i samma ögonblick som ambulansen anländer med patienten. Varje ambulans har en liten sändare och via den skickas journalen trådlöst till en skrivare på akutmottagningen. På sjukhuset kan sedan en komplett ambulansjournal skrivas ut. All information gällande observationer och behandling av patienten lagras elektroniskt vilket ger ett underlag av hög kvalitet till journalarkiv samt uppföljning i form av statistik och fakturering.Om Cybercom
Cybercom Group är ett högteknologiskt konsultföretag som erbjuder affärskritiska IT-lösningar och rådgivning inom telekom och utvalda teknologier. Cybercom grundades i Sverige 1995 och är sedan 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Koncernen har verksamhet i 10 länder och egna kontor i Danmark, Norge, Storbritannien och Sverige. Antalet anställda uppgår till ca 370 personer. Läs mer på www.cybercomgroup.se

Pressmeddelande i pdf