Cybercom offentliggör prospektet avseende nyemissionen 2009 samt ny information om en kommande kvittningsemission avseende tilläggsköpeskillingar


2009-05-28, 08:45
FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS I USA, KANADA, AUSTRALIEN, HONG KONG ELLER JAPAN NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, HONG KONG OR JAPAN

Styrelsen för Cybercom Group Europe AB (publ.) har upprättat prospekt avseende nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Prospektet är tillgängligt på www.cybercom.se och www.danskebank.se samt kan erhållas kostnadsfritt från Cybercom Group Europe AB, Box 7574, 103 96 Stockholm, tel. 08 – 578 646 00 och från Danske Markets, Norrmalmstorg 1, 103 92 Stockholm. Direktregistrerade aktieägare i Cybercom per den 28 maj 2009 kommer att erhålla prospektet per post.

Kvittningsemission
I prospektet återges under rubriken Legala frågor och kompletterande information, att det finns
utestående tilläggsköpeskillingar om cirka 30 MSEK för Cybercoms förvärv av Plenware Oys tidigare förvärv av NSD Consulting Oy och Comprog Oy. Styrelsen har för avsikt att helt eller delvis betala dessa genom en kvittningsemission i Cybercom, vilken planeras genomföras i augusti 2009.

Den kommande kvittningsemissionen kommer att ske med stöd av bemyndigande från årsstämman 2009. Ytterligare information om kvittningsemissionen kommer att offentliggöras i samband med att motpartsförhandlingar har slutförts.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Patrik Boman, VD och koncernchef, Cybercom Group +46 (0)73 983 89 79
Odd Bolin, CFO, Cybercom Group +46 (0)70 428 31 73
Kristina Cato, informationsdirektör och ansvarig för IR, Cybercom Group +46 (0)708 64 47 02

Informationen är sådan som Cybercom är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 maj 2009 kl 08.45.

Om Cybercom
Cybercom Group är ett konsultföretag inom IT- och telekom som erbjuder global sourcing för end-to-end-lösningar. Koncernen har etablerat sig som en leverantör i världsklass inom säkerhet, portaler, mobila tjänster, inbyggda system och telekom management. Tack vare omfattande verksamhetskunnande och bred branscherfarenhet kan Cybercom erbjuda strategi- och teknikexpertis inom telekom, industri, media, offentlig sektor, handel samt bank och finans. Koncernen har cirka 2 000 anställda med uppdrag världen över och 24 egna kontor i 10 länder. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Nordiska börsen. Läs mer på www.cybercom.se

Pressmeddelande i pdf