Cybercom levererar Billinglösning till TeliaSonera


2005-02-08, 11:00
Cybercom levererar Billinglösning till TeliaSonera Sverige AB som hanterar fakturering för elektroniska refillkort till mobila kontantkortskunder.

Lösningen hanterar fakturering för återförsäljare i Norden som distribuerar TeliaSoneras elektroniska refillkort. Systemet är framtaget specifikt för TeliaSonera och baseras på Cybercoms egna ramverk samt på IT komponenter från tidigare levererade lösningar för TeliaSonera Sverige AB.

- Lösningen ger verksamheten en enklare och snabbare hantering av affären kring refillkort. Vi har haft ett mångårigt samarbete med Cybercom kring olika mobila billinglösningar och är mycket nöjda, säger Stefan Jakobsson Sr. Corporate manager Billing, TeliaSonera.

- TeliaSonera är en viktig kund för oss och vi är mycket glada för det förtroende de visar oss. Cybercom arbetar strategiskt med lösningar, strategier och teknologier inom billingområdet. I takt med att teleoperatörerna lanserar nya tjänster ökar även kraven på systemen kring billing, där Cybercom har lång erfarenhet av att leverera billinglösningar som är specifika för olika tjänster och målgrupper, säger Mats Alders, vd och koncernchef, Cybercom.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Mats Alders, VD och koncernchef Cybercom Group, Telefon: + 46 (0) 70 725 32 00
Stefan Jakobsson, Sr.Corporate manager Billing, TeliaSonera: Telefon: +46 (0) 70 591 01 91
Fred Bertenstam, affärsutveckling, Cybercom Group, Telefon +46 (0) 70 595 95 01

Cybercom Group är ett högteknologiskt konsultföretag som erbjuder affärskritiska IT-lösningar inom telekom och utvalda teknologier. Cybercom grundades i Sverige 1995 och är sedan 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Koncernen har verksamhet i tio länder och egna kontor i Danmark, Norge, Storbritannien och Sverige. Antalet anställda uppgår till cirka 370 personer, med en genomsnittlig konsulterfarenhet på 13 år. Läs mer på www.cybercomgroup.se

Pressmeddelande i pdf