Cybercom ingår partnerskap med Ocean Observations


2008-10-16, 14:45
Cybercom ingår partnerskap med Ocean Observations. Genom partnerskapet stärker Cybercom sin framstående position inom användbarhet och grafisk design av mobila tjänster.

Cybercom har lång erfarenhet av och hög kompetens inom utveckling av mobila tjänster. Ocean Observations är i framkant vad avser design och användargränssnitt och har liknande visioner och målsättningar som Cybercom.

Cybercom kommer att kunna erbjuda sina kunder en lång erfarenhet av interaktionsdesign och grafisk design. Ocean Observations är ett bra komplement till den egna enheten Graphics Studio som är en del av affärsområdet för mobila tjänster. Graphics Studio arbetar idag med allt ifrån interaktionsdesign, grafiska gränssnitt och ikoner till mobilt content.

- Applikationer och tjänster blir mer och mer komplexa och då är det extra viktigt att ha ett intuitivt och användarvänligt gränssnitt som bidrar till användarupplevelsen. Intresset för hur funktionen interagerar och harmonierar med användargränssnittet ökar lavinartat hos våra kunder, säger Helena Göransson, partnerskapsansvarig, Cybercom.

- Tillsammans med Ocean Observations kan vi erbjuda våra kunder ett mer komplett erbjudande, åta oss större projekt och komma in på nya marknader, säger Martin Fridh, Affärsområdeschef, Cybercom.

Ocean Observations är ett designföretag med fokus på interaktiva produkter och med stor erfarenhet av mobilvärlden. Företagets process är utformad för att inte lämna några aspekter av användarupplevelsen åt slumpen och innefattar strategier och utförande inom interaktionsdesign, grafisk design, industridesign och ljuddesign.

Ocean Observations grundades 2001 och har sedan dess jobbat med kunder såsom KDDI, Samsung, O2, Hutchison 3, Huawei, Skype, Telia, Orange och T-Mobile.

- Genom partnerskapet med Cybercom kommer Ocean kunna erbjuda sina kunder hela värdekedjan från utveckling av konceptuella prototyper till kompletta mobila tjänster som kan driftas i Cybercoms lokaler, säger Sofia Svanteson, VD på Ocean Observation.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Fridh, Affärsområdeschef, Cybercom Sweden South, tel. 0708 87 70 43
Helena Göransson, Graphics Studio, Cybercom, tel. 0705 98 72 20
Sofia Svanteson, VD Ocean Observations, tel. 0733 11 32 40
Kristina Cato, Informationsdirektör och ansvarig för IR, Cybercom Group, tel. 0708 64 47 02

Om Cybercom
Cybercom Group är ett högteknologiskt konsultföretag som erbjuder global sourcing för end-to-end-lösningar. Koncernen har etablerat sig som en leverantör i världsklass inom säkerhet, portaler, mobila lösningar och inbyggda system. Tack vare omfattande verksamhets-kunnande och bred branscherfarenhet kan Cybercom erbjuda strategi- och teknikexpertis inom telekom, industri, media, offentlig sektor, handel samt bank och finans. Koncernen har cirka 2 000 anställda med uppdrag världen över och 26 egna kontor i 10 länder. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på OMX Nordiska börsen. Läs mer på www.cybercomgroup.com

Om Ocean Observations
Ocean Observations är design- och strategikonsulter med ett fokus på produkter och tjänster inom telekom. Företaget grundades 2001 och etablerade sig omgående internationellt i och med uppdrag för några av världens största telefontillverkare och operatörer. Genom åren har man skaffat sig en gedigen erfarenhet av att designa produkter med höga krav på användarvänlighet och estetik. Företagets kontor är placerat i Stockholm och har hösten 2008 20 anställda. För mer information se www.oceanobservations.com

Pressmeddelande i pdf