Cybercom i ramavtal med Stockholm Stad


2010-10-28, 13:40
Stockholm Stad väljer Cybercom som ramavtalspartner. Avtalet gäller i tre år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

– Att få ramavtal med Stockholm Stad är en fjäder i hatten för oss. Vi ser en stor potential framöver att göra affärer med Stockholm Stad i och med detta ramavtal, säger Pär Abelson chef offentlig sektor på Cybercom.

Cybercom är en av tre utvalda ramavtalsleverantörer som Stockholm Stad väljer för att kunna köpa tjänster inom två olika delområden; systemutveckling, systemförvaltning och kravställning samt övrig systemutveckling (övrig Microsoft-teknik och Java).

– Det här är två viktiga områden för oss på Cybercom som ger oss goda förutsättningar att leverera och möjlighet att arbeta med kunden från kravställning till utveckling och förvaltning över tiden, säger Christoffer Backman kundansvarig för offentlig sektor på Cybercom.

Avtalet som tecknas, med reservation för eventuell överprövning, kommer att gälla från och med 8 november 2010 och tre år framåt, med möjlighet till ytterligare två års förlängning. Den totala volym som staden uppskattar under avtalsperioden är runt 70 Mkr för samtliga områden.

– För Cybercom som bolag är affären med Stockholm Stad ett kvitto på att det offensiva arbete vi gör inom offentlig sektor bär frukt, säger Anders Franzén Vice Sverigechef Cybercom.

 

 

För ytterligare information, kontakta:

Anders Franzén, vice Sverigechef Cybercom                                                 + 46 705 26 75 15

Pär Abelson, segmentschef offentlig sektor, Cybercom                                 + 46 735 200 025

Christoffer Björkman, kundansvarig offentlig sektor Cybercom                      +46 707 944 105

Anna Trane, press- och PR-chef, Cybercom                                                   + 46 708 84 74 69

Om Cybercom

Cybercom Group är ett konsultföretag som erbjuder global sourcing för helhetslösningar. Koncernen har etablerat sig som en leverantör i världsklass inom säkerhet, internettjänster, mobila tjänster och inbyggda system. Tack vare omfattande verksamhetskunnande och bred branscherfarenhet kan Cybercom erbjuda strategi- och teknikexpertis inom telekom, industri, media, offentlig sektor, handel samt bank och finans. Koncernen har cirka 1 800 anställda med uppdrag världen över och 25 egna kontor i 10 länder. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Nordiska börsen. Läs mer på www.cybercom.se (http://www.cybercom.se/)

Pressmeddelande i pdf