Cybercom i ramavtal med Danmarks Radio


2010-09-16, 09:30
Cybercom har tecknat ett viktigt ramavtal med Danmarks största mediebolag, nationella radio- och TV-bolaget, DR. Avtalet gäller i två år med option på förlängning i ytterligare två år.

– Det här är ett viktigt avtal för oss. Vi är stolta över att ha valts ut av Danmarks ledande mediehus, säger Karsten Adelmark, VD för Cybercom i Danmark.

Ramavtalet gäller i två år med möjlighet till två års förlängning. Cybercom är en av de tre valda IT-konsulter som ska ersätta nuvarande leverantörer. Avtalet gäller olika konsultuppdrag inom Java.

– Mediebolag är en intressant kundgrupp för Cybercom Group. Mediebolagen genomgår nu större strukturella förändringar för att anpassa verksamheten till snabbare och mer interaktiv kommunikation med sina tittare, lyssnare och läsare, säger Patrik Boman, VD för Cybercom Group.

DR är Danmarks största mediebolag. Här återfinns de nationella public service. TV-kanalerna DR1 och DR2, fyra FM radiostationer och nya medier.

 

 

 

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Boman, VD Cybercom Group                                                       + 46 73 983 89 79

Karsten Adelmark, VD Cybercom, Danmark                                        + 45 294 83 828

Anna Trane, press- och PR-chef, Cybercom                                          + 46 708 84 74 69

Om Cybercom

Cybercom Group är ett konsultföretag som erbjuder global sourcing för helhetslösningar. Koncernen har etablerat sig som en leverantör i världsklass inom säkerhet, internettjänster, mobila tjänster och inbyggda system. Tack vare omfattande verksamhetskunnande och bred branscherfarenhet kan Cybercom erbjuda strategi- och teknikexpertis inom telekom, industri, media, offentlig sektor, handel samt bank och finans. Koncernen har cirka 1 800 anställda med uppdrag världen över och 28 egna kontor i 11 länder. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Nordiska börsen. Läs mer på www.cybercom.se (http://www.cybercom.se/)

Pressmeddelande i pdf