Cybercom i nytt nordiskt ramavtal med TeliaSonera


2006-01-24, 13:25
Cybercom har återigen valts till leverantör av TeliaSonera för IT-konsulttjänster under 2006 och 2007. Ett nytt nordiskt ramavtal har tecknats gällande TeliaSoneras samtliga verksamheter.

- TeliaSonera är en mycket viktig kund för oss och vår relation går många år tillbaka i tiden. Att vi får förnyat förtroende är vi mycket glada för. Denna gång är det extra betydelsefullt då antalet leverantörer som valts ut är färre än tidigare år, säger Bengt Levin, vice vd, Cybercom Group.

Ramavtalet täcker TeliaSoneras behov av tjänster för utveckling och förvaltning av applikationer och IT-lösningar över två år.

- Ramavtalsupphandlingar har blivit mycket tuffare i sina urvalsprocesser. Dessutom har kravet på leverans kopplat till offshore blivit allt mer avgörande. Vi har ett starkt erbjudande inom telekomtjänster för utveckling av nätverk och terminaler och under året har vi även fått en breddad internationell närvaro. Detta är ett exempel på att kunderna tycker att vi klarar av att möta den ökade efterfrågan, säger Bengt Levin.

För mer information, vänligen kontakta:

Bengt Levin, vice vd, Cybercom Group +46(0)708 576 275
Kristina Svensson, informationschef, Cybercom Group + 46 (0)708 644 702

Cybercom Group är ett högteknologiskt konsultföretag som erbjuder affärskritiska IT-lösningar och rådgivning inom telekom och utvalda teknologier. Med lång branscherfarenhet och verksamhetskunnande erbjuder bolaget teknikexpertis inom telekom för utveckling av nätverk och terminaler. Cybercom är specialiserat på portaler och mobila lösningar, e-commerce och billing, inbyggda system samt telekom-rådgivning och nätverk. Cybercom grundades i Sverige 1995 och är sedan 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Koncernen har uppdrag världen över och egna kontor i Danmark, Norge, Singapore, Storbritannien och Sverige. Antalet anställda uppgår till ca 420 personer. Läs mer på www.cybercomgroup.se.

Pressmeddelande i pdf