Cybercom i Tele2:s ekosystem för M2M


2014-08-26, 13:15
Cybercom och Tele2 ingår ett strategiskt partnerskap gällande tjänster för maskin-till-maskin kommunikation, M2M. Cybercom är utvald tjänsteleverantör i Tele2:s starka partnerprogram. Samarbetet lanseras under evenemanget Digital Health Days den 25-26 augusti, http://www.digitalhealthdays.se/ på Stockholmsmässan. 

- Cybercom kompletterar oss i vår M2M-satsning. En av de viktigaste drivkrafterna bakom Tele2:s framgång är att vi snabbt insåg den globala aspekten av M2M och beroendet av ett starkt partnerprogram för att nå våra önskade kundsegment. Vi är imponerade av Cybercoms referenser, erfarenheter och kunnande inom connected citizen, eHälsa samt connected industry och smarta hus, bilar etc. De tillför ett tydligt värde i vårt marknadserbjudande och där båda parter kompletterar varandra, säger Rami Avidan, Head of Tele2 M2M Global Solutions.

Cybercom har en betydande affär inom området eHälsa med uppdrag inom till exempel socialrådgivning på nätet, krypterad e-post, vård på distans/Remote Patient Monitoring (RPM). Bland annat utvecklar och förvaltar Cybercom den svenska HSA-Katalogen som är en central databas med behörigheter för säker identifikation och information om hela Hälso- och sjukvårdens organisation, personer, organisationsenheter. Cybercom ingår även i kommittén som ansvarar för standardisering av servicekedjans processer för teknikaktiverad vård som även innefattar en ny digital standard för digitala trygghetslarm inom EU. 

- eHälsa är ett satsningsområde för Cybercom. Den uppkopplade världens lösningar kan göra stor nytta för samhället och framförallt de kroniskt sjuka, vård på distans och äldreomsorgen. Som rådgivare och tjänsteleverantör spelar vi en viktig roll för att möjliggöra att användarna får en förbättrad livskvalitet, förblir oberoende och kunna delta aktivt i samhället. Med vår kompetens och erfarenheter bidrar vi det viktiga samarbetet mellan forskningen, samhället och näringslivet och driver utvecklingen för eHälsa i rätt riktning, säger Joakim Börjesson, Head of eHealth, Cybercom. 

- Vi är mycket nöjda över partnerskapet med Tele2. Tillsammans erbjuder vi marknaden konkreta och säkra tjänster inom M2M-området. Vår vision är att vara våra kunders strategiska affärspartner i den uppkopplade världen och jag ser genom vårt partnerskap med Tele2 att vi lyckats med det, säger Daniel Elofsson, KAM Tele2, Cybercom. 

För ytterligare information, kontakta: 
Daniel Elofsson, KAM Tele2, Cybercom +46 760 474 001 
Joakim Börjesson, Head of eHealth, Cybercom +46 727 408 903 
Kristina Cato, Kommunikationschef och IR-ansvarig Cybercom +46 708 644 702 
Lars Torstensson, Kommunikationschef, Tele2 Group +46 702 734 879  

Om Cybercom
Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Läs mer på www.cybercom.se 

Pressmeddelande i pdf