Cybercom gör webbplats åt Svensk Energi


2012-08-16, 08:30
Cybercom har fått i uppdrag att bygga en ny webbplats åt branschorganisationen Svensk Energi. Den nya webbplatsen ska fungera som en central kommunikationsportal och e-handelsplats för Svensk Energis tjänster.

– Vi vill skapa en modern webbplats som bättre möter besökarnas behov samtidigt som den stödjer våra kommunikativa mål. Webbplatsen ska också fungera som ett nav för elbranschens kompetensuppbyggnad, säger Mattias Jönsson, webbansvarig på Svensk Energi.

Cybercom ska bygga om sajten i en nyare version av Episerver. Målet är att skapa en webbplats som ökar affärerna och fungerar effektivare för redaktörerna och enklare för användarna.

Sajten ska bli klar under hösten och arbetet sker genom leverans från Cybercom i Stockholm och Mumbai.

– Vi fick uppdraget tack vare Svensk Energis förtroende för våra konsulter och Cybercoms breda kompetens när det gäller webbplatser och webbstrategier, säger Lukas Edenfeldt kundansvarig på Cybercom.

Svensk Energi är en branschorganisation för Sveriges elproduktion-, elnät- och elhandelsföretag.

För ytterligare information, kontakta:

Lukas Edenfeldt, kundansvarig Cybercom Sverige +46 765 25 9 808
Mattias Jönsson, webbansvarig, Svensk Energi +46 70 164 44 06
Anna Trane, Press & PR-chef, Cybercom Group +46 708 84 74 69

Om Cybercom. Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global  leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

 

Pressmeddelande i pdf