Cybercom gör webbplats åt Perstorp


2012-08-31, 11:00
Perstorp väljer Cybercom för att bygga om sin webbplats. Målet är att skapa en hållbar plattform för framtida kommunikation i olika digitala kanaler.

– Perstorps publika webbplats står inför en teknisk uppgradering samt en anpassning till hur vi kommunicerar koncernen i andra kanaler både innehållsmässigt och visuellt, viktiga förändringar för att vår webb ska kunna utvecklas ytterligare framöver. För det här projektet valde vi Cybercom främst för deras kombinerade kompetens kring tekniska plattformar och user experience, säger Cecilia Nilsson, Communications Director på Perstorp, som ser fram emot att inleda samarbetet.

I ett första skede ska Cybercom leverera en segmentsanpassad webbplats på senaste Sitecore plattformen, vilken kommer att ligga till grund för Perstorps framtida satsningar på digitalkommunikation. Uppdraget omfattar även att ta fram och applicera en nya grafisk profil för webbplatsen.

Projektet kommer att engagera ett 6-manna team och sträcka sig fram till jul.

– Vi ser verkligen fram emot att vara med och bidra till en nystart av Perstorps webbplats och att skapa en bra plattform att utveckla Perstorps framtida digitala kanaler. Vi hoppas bli en långsiktig samarbetspartner för Perstorps i arbetet med deras digitala kommunikation, säger Martin Olofsson affärsansvarig på Cybercom.

För ytterligare information, kontakta:

Martin Olofsson, affärsansvarig, Cybercom Sverige +46 702 29 44 33
Cecilia Nilsson, Communications Director, Perstorp +46 435 372 50
Anna Trane, Press & PR-chef, Cybercom Group +46 708 84 74 69

Om Cybercom. Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Pressmeddelande i pdf