Cybercom ger nytt liv åt Livsrustkammaren


2012-03-09, 08:30
Cybercom ger nytt liv åt Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museets webbplatser. För att möta en ny generation besökare utvecklar Cybercom museernas digitala kanaler med nya interaktiva webbsajter och ökad närvaro i sociala medier.

– De nya webbplatser som vi utvecklar tillsammans med Cybercom ger våra besökare en helt ny upplevelse redan på nätet. Besökarna kan till exempel besöka rum efter rum och titta på olika objekt virtuellt, säger Emma Reimfelt, webbstrateg på Livrustkammaren.

Cybercom utvecklar museernas webbplatser (se lsh.se, livrustkammaren.se, skoklostersslott.se, hallwylskamuseet.se) i Drupal med fokus på interaktion och delaktighet. Tanken är att lärare och skolklasser i framtiden ska kunna ta del av museernas arkiv.

– Att utveckla sajterna för några av Sveriges mest kända museer är en spännande utmaning för oss. Med modern teknik, klickbara objekt och andra visuella och grafiska lösningar är tanken att museerna i framtiden ska kunna visa sina utställningar virtuellt, säger Adam Hassan, kundansvarig för Livsrustkammaren på Cybercom.

I samband med de nya webbplatserna lanseras Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museets samlingsdatabas online ( emuseumplus.lsh.se). I databasen kan man söka information och bilder till över 80 000 föremål.

På nätet ska museibesökaren även kunna kommentera, fråga och dela information om dessa historiska samlingar med interiörer och objekt som är flera hundra år gamla.

De nya sajterna lanseras nu i mars och omfattar utveckling av myndigheternas koncept på olika webbplatser, utveckling av webbplatserna samt integration mellan webbplatserna och sociala medier.

För ytterligare information, kontakta:

Adam Hassan, kundansvarig, Cybercom +46 73 852 17 94

Emma Reimfelt, webbstrateg Livrustkammaren +46 8 402 30 18

Anna Trane, PR & Brand Manager, Cybercom Group+46 708 84 74 69

Om Cybercom. Cybercom är ett IT-konsultbolag som erbjuder global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Koncernen har etablerat sig som en erkänd leverantör inom telekom management, connected devices, Internettjänster och säkerhet. Cybercoms konsulter har uppdrag världen över och bolaget har egna kontor i 9 länder. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Om Livrustkammaren och Skoklosters slott med stiftelsen Hallwylska museet. Myndigheten Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet (LSH) bildades den 1 juli 1978. Myndigheten tillhör kulturdepartementets ansvarsområde och leds av en överintendent. LSH:s uppdrag är förvalta och tillgängliggöra vårt gemensamma kulturarv. Myndigheten ska utifrån museernas samlingar utveckla och förmedla kunskap om och upplevelser av kulturarvet och därigenom ge perspektiv på samhällsutvecklingen. Riksdagens beslut om en nationell kulturpolitik ligger till grund för myndighetens arbete.

Pressmeddelande i pdf