Cybercom genomför åtgärdsprogram i Sverige och Finland


2009-02-16, 09:02
Cybercom bedömer att effekten av den globala ekonomiska avmattningen kommer att få ett tydligare genomslag på den Nordiska marknaden för IT-konsulttjänster under 2009. Bolaget anpassar verksamheterna i Finland och Sverige efter rådande marknadsläge genom att bland annat minska antalet anställda. Åtgärden beräknas ge årliga kostnadsbesparingar om 80 MSEK med full effekt från 2010, vilket bedöms ge en väsentligt positiv resultateffekt.

Följande åtgärder planeras:

• Upp till 50 medarbetare varslas i Sverige, vilket berör orterna Stockholm och Östersund.
• Upp till 110 medarbetare varslas i Finland vilket berör orterna Tammerfors, Helsingfors och Rauma.

Cybercom har påbörjat respektive ska omedelbart påbörja lokala fackförhandlingar som planeras vara klara i början av april. Neddragningarna berör både administrativ personal och konsulter. Utöver detta sker löpande aktiviteter för att effektivisera kostnadsstrukturen i bolaget. Bolaget kommer också i linje med sin strategi att öka säljinsatserna kring outsourcing och helhetsåtaganden.

– Det är tråkigt att behöva skiljas från flera av våra duktiga medarbetare. Men i rådande marknadssituation är det viktigt att agera snabbt och att anpassa verksamheten efter de förutsättningar som gäller för att stärka vår konkurrenskraft och för att bygga vårt bolag långsiktigt. Cybercom har en stark plattform i Norden och kommer att fortsätta att ha det även framöver, säger Patrik Boman, vd och koncernchef Cybercom Group.

Åtgärderna beräknas innebära en engångskostnad om 30 MSEK som kommer att belasta EBIT i delårsrapporten för januari-mars 2009, men helåret beräknas påverkas positivt. Programmet beräknas ge årliga kostnadsbesparingar om 80 MSEK med full effekt från 2010, och bedöms ge en väsentligt positiv resultateffekt.

Inga kundprojekt påverkas. Efter neddragningarna beräknas antalet anställda i Norden att vara cirka 1 400.

För ytterligare information, kontakta:
Patrik Boman, vd och koncernchef, Cybercom Group tel. + 46 73 983 89 79
Hannu Meskanen, vd Cybercom Plenware tel. + 358 501 487
Anders Franzén, vd Cybercom Sweden East, tel. + 46 705 26 75 15
Kristina Cato, informationsdirektör och ansvarig för IR, Cybercom Group, tel. + 46 708 64 47 02

Om Cybercom
Cybercom Group är ett högteknologiskt konsultföretag som erbjuder global sourcing för end-to-end-lösningar. Koncernen har etablerat sig som en leverantör i världsklass inom säkerhet, portaler, mobila tjänster och inbyggda system. Tack vare omfattande verksamhetskunnande och bred branscherfarenhet kan Cybercom erbjuda strategi- och teknikexpertis inom telekom, industri, media, offentlig sektor, handel samt bank och finans. Koncernen har cirka 2 000 anställda med uppdrag världen över och 24 egna kontor i 10 länder. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Nordiska börsen. Läs mer på www.cybercomgroup.se

Pressmeddelande i pdf