Cybercom förvärvar auSystems i Sverige, Danmark och Polen


2007-04-02, 08:30
Cybercom har tecknat avtal med Teleca om förvärv av auSystems dotterbolag i Sverige, Danmark och Polen. Tillsammans bildar företagen ett nytt ledande konsultföretag inom Telekom, Internet och Media.

- Tillsammans med auSystems bildar vi ett ledande konsultföretag inom Telekom, Internet och Media i Norden. Vi har stor respekt för auSystems kompetens och affär, säger Peter Keller-Andreasen tf VD och koncernchef Cybercom Group. Vi har valt de bästa delarna i auSystems för Cybercoms affär och strategi. På detta sätt stärker vi våra positioner i Sverige och dessutom får vi en värdefull nearshore-verksamhet i Polen, vilket flera av våra kunder efterfrågar idag.

Affären är ett led i Cybercoms tillväxtstrategi och den nya koncernens leveranskapacitet blir attraktiv för större åtaganden. Efter förvärvet kommer den nya koncernen att ha drygt 1200 medarbetare i Sverige, Polen, Danmark, England, Indien och Singapore. I Sverige kommer Cybercom att vara representerade i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund, Karlskrona, Linköping, Huskvarna, Sundsvall, Örnsköldsvik och Östersund. De förvärvade verksamheterna omsatte 2006 ca 700 MSEK med EBIT 54 MSEK (exkluderat kostnader för omstrukturering och management fee). Den nya koncernens omsättning förväntas på helårsbasis uppgå till ca 1,3 miljarder kronor. Cybercom betalar kontant 730 MSEK för skuldfria bolag.

- Våra respektive bolags affärer påminner mycket om varandra och respekten är ömsesidig - experter attraherar experter. Det ska bli väldigt stimulerande att bygga en gemensam framtid tillsammans med Cybercom, säger Örjan Frid VD auSystems.

Cybercoms och Telecas aktieägare ska godkänna affären på extra bolagsstämmor den 18 april. Såväl Telecas som Cybercoms respektive styrelse och huvudägare ställer sig positiva till affären. De förvärvade bolagen beräknas konsolideras från och med 1 maj. I samband med affären uppstår en rad synergieffekter. Identifierade kostnadssynergier uppgår på helårsbasis till ca 20 MSEK. Affären beräknas ge upphov till strukturkostnader om ca 10 MSEK, som i sin helhet belastar räkenskapsåret 2007. Det finns också skattemässiga underskott i de bolag som Cybercom förvärvar. Underskotten kan uppgå till 100 MSEK. Den positiva skatteeffekten kan bli 28% av underskottet, dvs 28 MSEK. Parterna är överens om att Teleca ska erhålla 50% av skatteeffekten vid ett eventuellt utnyttjande av dessa underskott, dvs Cybercoms positiva skatteeffekt kan komma att uppgå till 14 MSEK. Dock är det osäkert om dessa underskott kan utnyttjas.

Förvärvet kommer att finansieras dels genom upptagande av lån, dels genom en nyemission. Cybercoms styrelse avser att föreslå en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna om ca 365 MSEK. JCE Group som representerar ca 42% av aktierna i Cybercom har för avsikt att teckna sin andel i nyemissionen. Nyemissionen beräknas genomföras under tredje kvartalet 2007. Detaljerad tidsplan och villkor kommer att meddelas senare.

- Cybercom har en stark balansräkning och vi behåller en god soliditet som kommer ligga på ca 50%. Det här är en bra affär, de verksamheter som vi förvärvar har under de senaste kvartalen visat en lönsamhet som idag ligger i nivå med Cybercoms, säger Per Jonsson CFO Cybercom Group.

Journalister och analytiker inbjudes till en press- och analytikerträff idag måndag den 2 april kl. 10.30 Nordic Sea Hotel, (konferensrum Skeppet), Vasaplan 4, Stockholm. Cybercoms tf VD och koncernchef Peter Keller-Andreasen, CFO Per Jonsson samt, auSystems VD Örjan Frid kommer att närvara. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Det finns möjlighet att närvara per telefon:

1. Ring till mötet på telefonnummer: +46 (0)8 503 163 00
2. Ange mötesrum: 62819
3. Ange PIN-kod: 5959


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Keller-Andreasen tf VD och koncernchef Cybercom +45 294 83 800
Örjan Frid VD auSystems + 46(0)70 561 16 15
Per Jonsson, CFO Cybercom +46(0)70 770 46 22
Kristina Svensson, Informationsdirektör Cybercom +46 (0)708 644 702

Cybercom Group är ett konsultföretag som erbjuder affärskritiska IT-lösningar och rådgivning inom telekom och utvalda teknologier. Med lång branscherfarenhet och verksamhetskunnande erbjuder bolaget teknikexpertis inom framförallt telekom för utveckling av nätverk och terminaler. Cybercom är specialiserat på portaler och mobila lösningar, e-commerce och billing, inbyggda system samt telekom management och nätverk. Cybercom grundades i Sverige 1995 och är sedan 1999 noterat på Nordiska börsen. Koncernen har uppdrag världen över och egna kontor i Danmark, Indien, Singapore, Storbritannien och Sverige. Läs mer på www.cybercomgroup.se.

Pressmeddelande i pdf