Cybercom förvärvar Plenware


2007-12-18, 18:52
Cybercom förvärvar det finska IT-konsultföretaget Plenware med 550 anställda och verksamhet i Finland, Estland, Rumänien och Kina. Tillsammans bildar företagen ett nytt ledande nordiskt konsultföretag inom telekom, Internet, media (TIM) och industri. Samgåendet stärker och breddar de bägge företagens erbjudanden.

- Vi förstärker vår position som ett ledande konsultföretag i Norden inom telekom, Internet, media (TIM) och industri. Med förvärvet expanderar vi till nya geografiska marknader och vi breddar vår kundbas ytterligare. Vi har stor respekt för Plenwares kompetens och affär liksom för deras kompetenta medarbetare, säger Patrik Boman vd och koncernchef Cybercom Group. Vi ser att bolagen kompletterar varandra väl och affären är strategiskt riktig. Förvärvet av Plenware är en fortsättning på Cybercoms tillväxtstrategi. Nu stärker vi vår position i Norden och dessutom får vi en värdefull nearshore-verksamhet i Estland och Rumänien, vilket flera av våra kunder efterfrågar idag. Förvärvet ger oss också ett viktigt brohuvud till den snabbt växande marknaden i Kina.

Affären är ett led i Cybercoms tillväxtstrategi och den nya koncernens leveranskapacitet blir attraktiv för större åtaganden. Den nya koncernen får ca 1 850 medarbetare med kontor i Finland, Estland, Rumänien, Polen, Danmark, England, Dubai, Indien, Kina och Sverige. Omsättning ökar till cirka 1 800 MSEK årligen, beräknat på rullande 12 månader. Plenware har kunder såsom Nokia, Nokia Siemens Networks, Sandvik, Alma Media, Kone och John Deere Forestry.

- Som en del av Cybercom Group har Plenware en utmärkt möjlighet att utveckla sin affär och åta sig betydligt större projekt. De två företagen kompletterar varandra väl. Det ska bli väldigt stimulerande att bygga en gemensam framtid tillsammans med Cybercom, säger Hannu Meskanen, vd, koncernchef och grundare av Plenware.

Cybercom kommer att hålla en extra bolagsstämma den 23 januari 2008 för godkännande av förvärvet. Båda bolagens styrelser och huvudägare står bakom affären. Tillträde beräknas ske från och med den 1 januari 2008. Köpeskillingen för 100% av aktierna är 33 MEUR, därtill tillkommer ca 14 MEUR i skulder och förpliktelser i Plenware. En tillläggsköpeskilling baserad på resultatutfallet 2007 och 2008 förväntas tillkomma. Plenware har en hög-marginal verksamhet med 7 MEUR i EBITDA på en prognostiserad omsättning för 2007 på ca 37 MEUR. Hälften av omsättningen kommer från Plenwares verksamhetsområde Telekom, hälften från Industry & Service. Affären beräknas ge upphov till marginella strukturkostnader och utöver förväntade säljsynergier är även mindre kostnadssynergier identifierade som kommer att ge positiv effekt under 2008. Vinsten per aktie beräknas öka redan under första kvartalet 2008 med anledning av affären.

- Cybercom har en stark balansräkning och vi kommer finansiera förvärvet genom främst bankfinansiering men även med aktier genom en riktad emission i Cybercom till nuvarande aktieägarna i Plenware. Vi behåller en god soliditet som kommer ligga på ca 40% efter förvärvet. Det här är en mycket bra affär, då vi samtidigt som vi ökar vår storlek även breddar vår kundbas och diversifierar oss branschvis och geografiskt, säger Per Jonsson CFO Cybercom Group.

Ytterligare information kommer i samband med kallelsen till extra bolagsstämma samt Cybercoms bokslutskommuniké den 5 februari 2008.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Patrik Boman, Vd och koncernchef Cybercom Group, tel: 073-983 89 79
Hannu Meskanen, Vd och koncernchef Plenware, tel: +358-501487
Per Jonsson, CFO, Cybercom Group, tel: 070-770 46 22
Patrik Anshelm, tf. Informationsdirektör Cybercom Group, tel: 070-97 112 84

Om Cybercom
Cybercom Group är ett högteknologiskt konsultföretag som erbjuder global sourcing för end-to-end-lösningar. Koncernen har etablerat sig som en leverantör i världsklass inom portaler, mobila lösningar, inbyggda system samt e-commerce och business support systems (BSS). Tack vare omfattande verksamhetskunnande och bred branscherfarenhet kan Cybercom erbjuda strategi- och teknikexpertis inom telekom, Internet och media (TIM), bank och finans, fordonsindustrin, försvarsindustrin och offentlig sektor. Koncernen har uppdrag världen över och egna kontor i Danmark, Indien, Polen, Singapore, Storbritannien och Sverige. Cybercom är sedan 1999 noterat på OMX Nordiska börsen. Läs mer på www.cybercomgroup.se

Om Plenware
Plenware erbjuder tjänster inom mjukvaruutveckling - till världsledande företag inom branscherna industri, telekom, finans och media - genom att vara kundens samarbetspartner inom forskning och utveckling. Plenware grundades 1999 av Hannu Meskanen och Sami Somero. Bolaget ägs av grundarna, en private equity fond förvaltad av Sentica Partners samt Plenwares personal. Bolaget är lönsamt och har så varit sedan starten. Plenware har vuxit genom organisk tillväxt samt genom förvärv och har idag cirka 550 anställda på kontoren i Tammerfors, Helsingfors, Uleåborg, Åbo, Raumo, och Hyvinge i Finland samt i Kina, Estland och Rumänien.

Pressmeddelande i pdf