Cybercom förvärvar Nexus Consulting och formar Nordens största IT-Säkerhetskonsult


2008-03-19, 17:30
Cybercom har tecknat avtal med Nexus om förvärv av affärsområdet Nexus Consulting. Marknaden för tjänster och produkter inom IT-säkerhetsområdet växer kraftigt och genom förvärvet skapar Cybercom ett unikt kompetenscenter för IT-säkerhet.

– IT-säkerhet är ett av våra absolut viktigaste affärs- och expertområden. Vi har arbetat med utveckling av systemlösningar och rådgivning inom IT-säkerhet för kunder inom finanssektorn och offentlig sektor i många år. Med förvärvet av Nexus Consulting så stärker vi vår kompetens inom IT-säkerhetsområdet. Bolaget har ett antal etablerade teknologinischer som utökar Cybercoms redan existerande tjänsteportfölj inom IT-säkerhetsområdet, säger Anders Franzén, VD på Cybercom i Stockholm.

Nexus Consulting är Sveriges ledande aktör inom konsulttjänster för informations- och IT-säkerhet och utgör ena delen av Technology Nexus som grundades år 1984. Bolaget har 43 medarbetare med 60 MSEK i årsomsättning. Förvärvet av Nexus Consulting innebär att Cybercom nu sysselsätter drygt 400 konsulter i Stockholm.

Nexus Consulting ägs av Technology Nexus AB, som kommer att hålla en extra bolagsstämma den 9 april för godkännande av förvärvet. Båda bolagens styrelser står bakom affären. Tillträde kommer att ske från och med 10 april 2008. Köpeskillingen uppgår till 30 MSEK, därtill tillkommer en tillläggsköpeskilling, baserad på resultatutfallet 2008, som maximalt kan uppgå till 5 MSEK.

– Med Cybercom får vi en stabil, internationell och tillväxtorienterad ägare med konsulting som kärnverksamhet. Cybercom har redan idag en välrenommerad säkerhetsexpertis som tillsammans med oss skapar en position som en tydlig marknadsledare inom IT-säkerhet i Norden med kapacitet att realisera även stora internationella projekt, säger Björn Lindeberg, VD för Nexus Consulting.

IT-säkerhet är ett område som påverkas mycket av förändringar i standarder och regelverk, och inom området händer mycket just nu.

– Ett exempel är Ledningssystem för Informationssäkerhet, LIS, som är en föreskrift från Verva som påverkar hela den offentliga sektorn från 1 januari 2008. Ett annat exempel är Sarbanes-Oxley Act, en lag som ställer höga krav på informationssäkerhet och påverkar alla företag noterade på amerikanska börser och deras dotterbolag. Nu får vi helt nya möjligheter att hjälpa våra kunder, inte bara med regelverk och policies, utan vi tar också en ledande position vad gäller IT-Forensics, alltså kvalificerad analys av intrång och databrott. Där är vi ensamma i Norden om att vara certifierade enligt Mastercard/Visas Payment Card Industry Data Security Standard. Tillsammans med Nexus Consulting skapar vi en helt unik One Stop Shop för alla behov inom IT-Säkerhetsområdet, säger Tomas Rimming, chef för affärsområdet IT-Säkerhet på Cybercom.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Franzén, VD Cybercom Sweden East, 08 579 117 09
Björn Lindeberg, VD Nexus Consulting, 0733 14 49 90
Tomas Rimming, Affärsområdechef IT-säkerhet, Cybercom Sweden East, 08 726 77 65
Per Jonsson, Finanschef, Cybercom Group, 070 770 46 22
Patrik Anshelm, tf. Informationschef, Cybercom Group, 070 971 12 84

Om Cybercom
Cybercom Group är ett högteknologiskt konsultföretag som erbjuder global sourcing för end-to-end-lösningar. Koncernen har etablerat sig som en leverantör i världsklass inom portaler, mobila lösningar, inbyggda system samt e-commerce och business support systems (BSS). Tack vare omfattande verksamhetskunnande och bred branscherfarenhet kan Cybercom erbjuda strategi- och teknikexpertis inom telekom, Internet och media (TIM), bank och finans, fordonsindustrin, försvarsindustrin och offentlig sektor. Koncernen har cirka 1 850 anställda med uppdrag världen över och 27 egna kontor i 11 länder. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på OMX Nordiska börsen. Läs mer på www.cybercomgroup.com

Pressmeddelande i pdf