Cybercom förvärvar Netcom Consultants från Modern Holding Incorporated


2005-04-21, 07:10
Cybercom förvärvar Netcom Consultants med stark position inom telekom management. Bolaget med kontor i Stockholm och Singapore omsatte 62 MSEK under 2004.

- Vi är mycket glada över att få rätt strategisk köpare till Netcom Consultants och tror att bolaget kommer fortsätta att blomstra i Cybercoms ägo, säger Henry Guy, vd och koncernchef Modern Holdings.

Netcom Consultants startades 1993 och ägs av Modern Holdings. Netcom Consultants omsättning 2004 uppgick till 62 MSEK och visade en rörelsemarginal på 12%. Med förvärvet följer 40 medarbetare verksamma i Sverige, Singapore, samt hos ett antal operatörer i Asien och Afrika knutna till Millicom. Netcom Consultants har en attraktiv kundbas i Tele2, Millicom, FMV och flertalet kommuner i Sverige.

- Netcom Consultants är en telekområdgivare inom nätverk, teknologi, billing och tjänsteutveckling. Tillsammans med Netcom Consultants stärker vi vår internationella marknadsnärvaro inom strategiskt viktiga kompetensområden och hos nya betydelsefulla kunder, säger Mats Alders, vd och koncernchef Cybercom.

Netcom Consultants konsolideras från maj månad och blir helägt dotterbolag till Cybercom. Den fasta köpeskillingen uppgår till 35 MSEK, vilken kan betalas med det antal nyemitterade Cybercom-aktier som vid tillträdestidpunkten den 29 april 2005 motsvarar köpeskillingen, eller med kontanta medel. Transaktionen kommer sannolikt ge en utspädning på ca 10-12%. Dessutom kan en tilläggsköpeskilling, som är relaterad till omsättningen under 2005, komma att utgå om högst 6 MSEK. Affären är betydelsefull för Cybercom, strategiskt så väl som finansiellt, och ger en direkt positiv effekt på verksamhet och resultat. Cybercoms mål är att innan utgång av 2006 uppnå en omsättning på 750 MSEK med en rörelsemarginal på 8%. Förvärvet av Netcom Consultants är ett steg i strategin att uppnå detta.

Styrelsen avser använda det bemyndigande om att nyemittera Cybercom-aktier som ordinarie bolagsstämman den 22 april beräknas bevilja.

Förvärvet kommer att presenteras närmare i samband med presentationen av Cybercoms Q1-rapport. Välkomna till analytiker- och pressmöte idag, den 21 april, klockan 08.00, plats: Nordic Sea Hotel, sal Vågen, Vasaplan 4 i Stockholm.

För ytterligare information kontakta.
Mats Alders, VD och koncernchef Cybercom, tel. + 46 707 25 32 00
Henry Guy, VD och koncernchef Modern Holdings, tel. +1 212 702 4558
Bengt Levin, Sverigechef Cybercom, tel. +46 708 57 62 75

Cybercom Group är ett högteknologiskt konsultföretag som erbjuder affärskritiska IT-lösningar och rådgivning inom telekom och utvalda teknologier. Cybercom grundades i Sverige 1995 och är sedan 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Koncernen har verksamhet i 10 länder och egna kontor i Danmark, Norge, Singapore, Storbritannien och Sverige. Antalet anställda uppgår till drygt 400 personer. Läs mer på www.cybercomgroup.se

Pressmeddelande i pdf